RIA-opiskelijat työllistyivät hyvin kesällä 2023 – palkkatasa-arvossa vielä tehtävää

Hung Pham (hung.pham a ria.fi), 22.11.2023

Vuosittaiseen työharjoittelukyselyyn vastanneet RIAn opiskelijat työllistyivät hyvin kesällä 2023. Vastanneista 71 % oli opintoihin kuuluvassa työharjoittelussa, 18 % muussa työsuhteessa ja vain 11 % opiskelivat tai tekivät muuta kesällä.

879e7bef-8c8f-476d-aafc-013702c1efee

Kyselyyn vastanneista insinööri-, arkkitehti- ja mestariopiskelijoista 78 % oli täysin tai erittäin tyytyväisiä saamaansa harjoittelupalkkaan. 47 % vastanneista sai RIAn suositusten mukaista palkkaa. RIAn palkkasuosituksista on ollut opiskelijoille paljon apua ensimmäisissä palkkaneuvotteluissa. 

Sukupuolten väliset erot kasvoivat kuukausipalkoissa

Kesällä 2023 rakennusalan ammattikorkeakouluopiskelijan opintoihin kuuluvan työharjoittelun mediaanipalkka oli 2 400 euroa kuukaudessa (2023 ka. 2 374 €/kk, 2022 md. 2 300 €/kk). Palkkauksen positiiviseen kehitykseen vaikuttaa usein se, että opiskelija jatkaa samassa työpaikassa harjoittelun jälkeen kesätyössä. 

Sukupuolten välinen palkkatasa-arvo otti tänä kesänä takapakkia monen vuoden positiivisen kehityksen jälkeen. Kyselyn perusteella miesopiskelijoiden mediaanipalkka oli 2 500 €/kk naisopiskelijoiden kuukausiansioiden mediaanin jäädessä 2 350 euroon kuukaudessa. Palkkaero näkyi niin ikään tuntipalkoissa: miesopiskelijat ansaitsivat mediaanina 14,84 €/h ja naisopiskelijat 13,88 €/h. Viime vuonna palkkaeroa sukupuolten välillä ei ollut ollenkaan, ja sitäkin ennen ero on ollut muutaman kymmenen euron luokkaa per kuukausi. 

19

RIAn toimitusjohtaja Kirsi Mettälän mielestä on huolestuttavaa, että nais- ja miesopiskelijoiden välinen palkkaero on näinkin suuri. Jo uran alkuvaiheessa syntynyttä palkkaeroa on usein vaikea kuroa umpeen jatkossakaan. Olisi kiinnostavaa tietää, mikä naissukupuolen ominaisuus heikentää heidän palkkaustaan suhteessa miespuolisiin harjoittelijoihin. 

”Luotamme kuitenkin siihen, että vastuullisesti toimivat yritykset sekä esihenkilöt tiedostavat tasa-arvoisen palkkauksen merkityksen osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saamiseksi eivätkä sorru asenteelliseen palkkapolitiikkaan”, toteaa Mettälä.

22

RIAn työharjoittelukysely

  • RIA kerää vuosittain tietoa opiskelijajäsentensä opintoihin sisältyvästä työharjoittelusta
  • Kyselyllä kartoitetaan esimerkiksi harjoittelu- ja kesätyön palkkausta sekä kokemuksia työnhaust
  • Vastaajia oli tänä vuonna 163 (2022 n=137)
  • Muiden mittareiden lisäksi vuoden 2023 harjoitteluselvityksen tulokset auttavat RIAa linjaamaan tulevan vuoden harjoittelupalkkasuositukset
  • Katso vuoden 2024 harjoittelupalkkasuositukset