RIAn kannanotto: Työllisyystilanne heikkenee rakennusalalla – missä viipyvät hallituksen toimet?

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 30.8.2023

Asuntorakentaminen uhkaa lähes pysähtyä loppusyksyn ja ensi kevään välisenä aikana. Myönnettyjen rakennuslupien määrä on pienentynyt dramaattisesti, eikä tilanne aloitettujen rakennushankkeiden osalta näytä juuri paremmalta.

Kasvun vuodet rakentamisessa ovat päättyneet, mikä näkyy lisääntyvinä rakentajien lomautuksina ja irtisanomisina. Työllisyystilanne heikkenee varsinkin talonrakennuksessa työskentelevien toimihenkilöiden keskuudessa. 

”Lomautukset ja irtisanomiset hankaloittavat toimihenkilöiden elämää ja heikentävät heidän ostovoimaansa. Heijastukset ulottuvat koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Olen huolissani myös alan houkuttelevuudesta pidemmällä aikavälillä. Suhdannevaihtelusta ei ole päästy eroon, mikä on alan toimijoiden kannalta valitettavaa”, toteaa RIAn puheenjohtaja Tommi Luukkonen

Rakennusalan työvoiman kannalta maan hallituksen suunnittelemat työttömyysturvan heikennykset vuodelle 2024 osuvat pahaan aikaan. Ne kohdistuvat erityisesti työmarkkinoille tuleviin, vähän työkokemusta omaaviin nuoriin. 

”Jos esimerkiksi ansiosidonnaista päivärahaa saadakseen on jatkossa työskenneltävä puolen vuoden sijasta vuosi, ja samaan aikaan työllisyystilanne heikkenee, niin valmistuvien rakennusinsinöörien, -arkkitehtien ja –mestareiden tilanne voi olla kestämätön. Koulutusta vastaavaa työtä ei ole ja ansiosidonnaista ei saa”, Luukkonen toteaa.

Uudisasuntotuotantoa ei saa päästää täysin pysähtymään. Muuttoliike kasvukeskuksiin jatkuu edelleen ja asuntotarve uusille asukkaille kasvaa jatkuvasti. Vaarana on myös, ettei osaavaa työvoimaa ole enää saatavilla, kun vaikeasta suhdannetilanteesta päästään yli ja asuntotuotanto taas jatkuu.

RIAn hallitus vetoaa Suomen hallitukseen, että se päättää budjettiriihessä toimenpiteistä, joilla asuntotuotanto saadaan liikkeelle välittömästi. Niin yksityisen kuin julkisen sektorin asuntotuotanto voidaan käynnistää hyödyntämällä aikaisemmin toimiviksi todettuja malleja sekä saumatonta yhteistyötä rakennusalan ja päättäjien välillä.

Lisätietoja:

Tommi Luukkonen
Hallituksen puheenjohtaja, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry
tommi.luukkonen a ria.fi / 040 579 5633