Google ei ole ammattilaisen työkalu

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 23.8.2023

Tuotetiedon haku etsii, vertaa ja löytää rakennustuotteita ja dokumentteja. Uudistunutta palvelua esiteltiin 22.8. pidetyssä tietoiskussa – katso tallenne!

Jokaisessa rakennushankkeen vaiheessa tilauksesta, suunnittelusta ja hankinnasta alkaen aina valmiin rakennuksen ylläpitoon saakka on välttämätöntä saada ajantasaista ja täsmällistä tietoa rakennustuotteista. Vaatimuksia asialle tulee lisää myös rakentamislaista, jonka mukaan esimerkiksi rakentamista koskevat rakennus- ja erityissuunnitelmat on toimitettava rakennusvalvontaviranomaisille tietomallimuotoisina ja koneluettavassa muodossa. Lisäksi laki edellyttää muun muassa, että uuden rakennuksen tai laajamittaisen korjauskohteen hiilijalan- ja hiilikädenjälki on raportoitava rakentamislupaa varten tehtävässä ilmastoselvityksessä.

Esimerkiksi suunnittelu- ja hankintavaiheissa olennaista on pystyä määrittelemään tuotteisiin liittyvät vaatimukset helposti ja vertailukelpoisesti. Tuotteet pitää voida todentaa rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa, eli myös silloin, kun rakennus tulee peruskorjausikään tai jopa elinkaarensa päässä purettavaksi. Vähähiilisyyden merkitys ei nojaa ainoastaan rakentamislain pykäliin, vaan se tulee tilaajien vaatimuksesta ja painottuu yhä enenevässä määrin myös yksittäisten kuluttajien, kuten pientalorakentajien, asunnon ostajien ja remontoijien valinnoissa.

Ratkaiseeko Google näin valtavan tiedon tarpeen? 

Ei, vaikka moni sitä käyttääkin useissa rakennushankkeen vaiheissa ja kokonaisuuden kannalta hyvin keskeisissäkin tehtävissä. Googlen ja muiden vastaavien hakukoneiden ongelmana on, että hakutulokset eivät läheskään aina ole sataprosenttisesti luotettavia. Kärkeen nousevat ne, jotka ovat kärkipaikastaan maksaneet. Hakutuloksissa voi niin ikään olla mukana jo vanhentunutta tietoa, jos sitä ei ole lähdesivustoilta erikseen poistettu. Rakennusalakaan ei ole turvassa täysin virheelliseltä informaatiolta, väärennetyiltä tuotteilta ja valeuutisilta. Google on objektiivinen ainoastaan siinä, että se tarjoaa tasa-arvoisen näkyvyyden faktojen lisäksi myös täydelliselle huuhaalle ja kaikelle siltä väliltä.

Rakennustiedon Tuotetiedon tietokanta kasvaa vauhdilla. Tällä hetkellä palvelusta löytyy noin 400 toimittajan tuotteita. Kaikkiaan yksittäisiä tuotteita on yli 150 000 kappaletta ja niihin liittyen on tarjolla lähes 3 miljoonaa tietokenttää, jotka sisältävät rakenteellisen tuotetiedon lisäksi erilaiset tuotteisiin liittyvät dokumentit. Juuri uudistuneella Tuotetiedon haulla voit etsiä ja vertailla tuotteita helposti tietokannasta esimerkiksi sanahaulla tai tuotealueet-kategorian kautta.

Rakennustiedon Tuotetiedon uudistunutta hakua esiteltiin 22.8. pidetyssä tietoiskussa. Voit katsoa tilaisuuden tallenteen Rakennustiedon kotisivuilta.

Rakennustiedon Tuotetiedon haku on maksuton palvelu, kokeile ja ota käyttöön osoitteessa haku.tuotetieto.fi!

Tuotetiedon haku pieni