Kannanotto: Asuntotuotanto on turvattava ja osaajapako estettävä

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 16.5.2023

Valtion tukeman ARA-tuotannon osuus uudisasuntotuotannosta putosi viime vuonna 37 % ja vapaa pudotus on jatkunut rakennuskustannusten ja korkojen nousun myötä. Samanaikaisesti vapaarahoitteinen asuntotuotanto polkee lähtökuopissaan tuotantovalmiiden projektien kanssa, mutta hankkeita ei saada käyntiin. Vaarana on asuntotuotannon romahtaminen ja alan ammattilaisten menettäminen.

VTT:n laskelmien mukaan seuraavan vuosikymmenen aikana tarvitaan vuosittain noin 35 000 uutta asuntoa. Näistä 90 % kohdistuu 14 suurimmalle kaupunkiseudulle, pelkästään Helsingin seutukunnan osuus on 50 %.  Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsauksen mukaan vuonna 2023 asuntoaloitusten määrän ennustetaan silti jäävän 27 000:n tasolle, eli pudotusta tavoitteeseen on lähes 30 %.  Suunnittelupöydät ovat tyhjentyneet asuntorakentamiskohteista

”Uusien asuntojen tarve ei ole poistunut mihinkään ja etenkin kasvukeskuksissa on pula myös kohtuuhintaisista asunnoista. On niin ikään huomioitava, että pienituloisten lisäksi yhä useammalla keskituloisella on vaikeuksia saada rahansa riittämään kohonneiden asuntolaina- ja muiden elinkustannusten vuoksi. Tässä tilanteessa on todella vaarallista päästää asuntotuotanto romahtamaan”, toteaa RIA ry:n puheenjohtaja Tommi Luukkonen.

Jotta jäätynyt asuntotuotanto saataisiin edes osittain käyntiin, etenkin ARA-sääntelyyn tarvitaan pikaisesti konkreettisia muutoksia ja kohtuuhintaisen asumisen mahdollistavaa joustavuutta. Rakennusteollisuus RT ry on esittänyt neljä keinoa ARA-tuotannon vauhdittamiseksi, joita myös RIA kannattaa. Hyväksytään kohonnut kustannustaso poikkeustilanteessa, alennetaan korkotuen omavastuuosuutta, käytetään joustavammin rahoitusvaltuuksia eri tukimalleille sekä varmistetaan korjausavustusten rahoitusmalli. 

”Meneillään olevassa poikkeustilanteessa, jonka pituutta ei kukaan osaa ennustaa, tarvitaan ketteryyttä, yhteistyötä koko yhteiskunnan hyväksi sekä vahvaa päätöksentekoa. Tulevan hallituksen työllistämistavoitteiden saavuttamiseksi ihmiset tarvitsevat asunnon, johon heidän tulonsa riittävät sekä asuinpaikan, josta työssä käyminen on sujuvaa”, Luukkonen jatkaa. 

Asuntojen saatavuuden lisäksi asiaan liittyy myös toinen vakava uhka. Jos rakentaminen jää virumaan suhdannekuoppaan, kohtaamme saman ongelman kuin ravintola-ala pandemia-aikana, jolloin merkittävä osa lomautetuista ja työttömäksi jääneistä siirtyi pysyvästi muille toimialoille aiheuttaen pitkäkestoisen osaajapulan. Tämä uhka koskettaa myös rakennusalaa. RIAn jäsenistä suunnittelutehtävissä työskentelee yli kolmannes ja toteutustehtävissä lähes neljännes – eli sellaisissa tehtävissä, joihin ei ole mahdollista saada nopeasti uusia, osaavia tekijöitä.

Jäsenistöstämme jo liian montaa on tämän kevään aikana kohdannut lomautus tai irtisanominen. Tilanteen jatkuessa riskinä on sekä osaajien poistuminen alalta että koko rakennusalan houkuttelevuuden lasku potentiaalisten rakennusmestari-, rakennusarkkitehti- ja rakennusinsinööriopiskelijoiden joukossa.

Lisätietoja:

Kirsi Mettälä
toimitusjohtaja
kirsi.mettala a ria.fi

Tommi Luukkonen
puheenjohtaja
tommi.luukkonen a ria.fi