RIAlaisia koskevat yleisimmät työehtosopimukset solmittu – miten palkat nousevat?

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 29.3.2023

Suurin osa RIAlaisista on rakennusalan toimihenkilöiden tai suunnittelu- ja konsulttialan ylempien tai toimihenkilöiden työehtosopimusten piirissä. Arkkitehtuurialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus koskee pienempää joukkoa. Nämä kaikki sopimukset on nyt solmittu ja palkkaratkaisut ovat seuraavat:

Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus

Rakennustyömailla ja -toimistoissa työskenteleviä koskevan rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopimuskausi on kaksivuotinen 1.5.2023–30.4.2025.

Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 1.7.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 4,1 % suuruisella yleiskorotuksella sekä 1.8.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,9 % suuruisella yleiskorotuksella. Palkkataulukkokoita, euromääräisiä lisiä ja luottamushenkilöiden palkkioita korotetaan samalla tavoin.

Rakennusalalla ei ole kertaerää, vaan se on korvattu etupainotteisella korotuksella ja tyypillistä korotusajankohtaa nopeammin tulevalla korotuksella sopimuskauden alusta laskien.

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus

Toimihenkilötehtävissä olevia koskeva työehtosopimus on voimassa 15.2.-2023 – 30.11.2024. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla.

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, maksetaan toimihenkilölle kertaluontoinen 415 € korvaus. Työnantaja maksaa kertakorvauksen 1.3.2023 tai sen jälkeisenä lähimpänä palkanmaksupäivänä.

Tämän lisäksi, jos paikallista ratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 3,0 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Lisäksi 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toimihenkilöiden palkkojen korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,5 % laskettuna toimihenkilöiden vuoden 2023 maaliskuun palkkasummasta luontoisetuineen.

Vuoden 2024 palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ja jos paikallista ratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 2,0 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.4.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Lisäksi 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toimihenkilöiden palkkojen korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,5 % laskettuna toimihenkilöiden vuoden 2024 tammikuun palkkasummasta luontoisetuineen.

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Palkankorotuksista neuvotellaan ensin paikallisesti. Jos ratkaisua ei saavutettu 15.3.2023 mennessä, kaikille maksetaan 12,5 % kertakorvaus helmikuussa voimassa olevasta kuukausipalkasta.  Tämän lisäksi palkkoja korotetaan vähintään 3,0 % yleiskorotuksella 1.4.2023 alkaen.  Tämän lisäksi jaetaan 0,5 % suuruinen erä työnantajan päätöksen mukaisesti. 

Myös vuonna 2024 korotukset neuvotellaan paikallisesti. Jollei paikallisesti muuta sovita, helmikuussa 2024 maksetaan 1,3 % yleiskorotus ja 1,2 % työnantajaerä.

Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Työehtosopimus on voimassa 1.12.2022 – 30.11.2024.

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Jos paikallista ratkaisua ei saavuteta, korotukset ovat seuraavat: 
Vuonna 2023 kaikille jaetaan 12,5 % suuruinen kertakorvaus laskettuna helmikuun kuukausipalkasta luontoisetuineen.  Työnantaja voi päättää maksetaanko koko kertaerä huhtikuussa vai puolet huhtikuussa ja puolet myöhemmin, viimeistään lokakuussa.

Tunti- ja kuukausipalkkoja korotetaan 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,0 % suuruisella yleiskorotuksella. Työnantajan jakaman työpaikkakohtaisen erän osuus on 0,5 %.

Vuonna 2024 sopimus takaa kaikille 1,3 % yleiskorotuksen työpaikkakohtaisen erän ollessa 1,2 %.


Yllä olevat työehtosopimukset julkaistaan niiden ilmestymisen jälkeen:
www.ria.fi/fin/tyosuhdeneuvonta/rialaisia-koskevat-tyoehtosopimukset/