Kannanotto: Koulutustason lasku on pysäytettävä, koulutuksesta leikkaamalla se ei onnistu

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 25.3.2023

Oppimistulokset suomalaisessa perusopetuksessa laskevat jatkuvasti ja samaan aikaan laskee myös väestön yleinen koulutustaso. Tästä huolimatta odotetaan, että puolet nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon. Yhtälössä on monta hankalaa muuttujaa, joihin RIAn liittohallitus otti kantaa kokouksessaan Oulussa 25.3.2023.

RIAn liittohallituksen kanta valtiovarainministeriön esittämiin koulutukseen kohdistuviin säästötoimenpiteisiin on selvä. Jos korkeakoulutettujen määrä halutaan saada tavoitteen mukaiseksi vuoteen 2035 mennessä, korkeakoulutuksen vuosittaisia aloituspaikkoja tulee lisätä merkittävästi. Tästä huolimatta valtionvarainministeriö ehdottaa Julkisen talouden meno- ja rakennekartoituksessaan rajuja säästökeinoja, jotka takuuvarmasti vaikeuttavat koulutustason nostamista.

”Seuraava hallitus päättää koulutuspolitiikan tavoitteista ja toteuttamiskeinoista, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Korkeakoulutettujen määrän nostaminen ei tule onnistumaan opiskelijoilta leikkaamalla. Meidän kantamme on jyrkkä ei lukukausimaksuille, kuten myös opintorahan lakkauttamiselle tai leikkaamiselle”, toteaa RIAn liittohallituksen puheenjohtaja Tommi Luukkonen.

Teknisen alan tutkinnon suorittaneille runsaasti kysyntä

Rakennusalalle ennakoidaan pulaa nimenomaan koulutetuista asiantuntijoista. RIA toteutti vastikään yhdessä Suomen arkkitehtiliitto SAFAn ja muiden alan järjestöjen kanssa selvityksen arkkitehtuurialan osaamis- ja työvoimatarpeista

Arkkitehtuurialan osaajien työllisyystilanne on ollut pitkään erinomainen, tekniikan koulutuksen saaneiden joukossa parhaimmistoa. Siitä huolimatta se kärsii jatkuvasti pahenevasta osaajapulasta. Osaajia kaivataan erityisesti kestävän rakentamisen ja digitalisaation asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Myös täydennyskoulutusta tarvitaan yhä enenevässä määrin.

Rakennusalan koulutettujen osaajien, kuten AMK-tutkinnon suorittaneiden rakennusinsinöörien ja -arkkitehtien kysyntä työmarkkinoilla kasvaa jatkuvasti. Näin ollen tilanne edellyttää koulutuspaikkojen määrän lisäämistä. Määrää ei kuitenkaan saa kasvattaa laadun kustannuksella.

”Seuraavan hallituksen on huomioitava, että nykyisillä resursseilla ei ole mahdollista lisätä aloituspaikkoja koulutuksen laatua heikentämättä. Esitän huoleni myös monien korkeakoulujen tiloista, jotka käyvät ahtaiksi kasvaville opiskelijajoukoille. Tämäkin asia on ratkaistava aloituspaikkoja lisättäessä. Opiskelijoille on turvattava mahdollisuus laadukkaaseen, työelämän tarpeisiin vastaavaan tutkintoon”, Luukkonen summaa.

Lisätietoja:

Tommi Luukkonen
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n puheenjohtaja
Puh. 040 579 5633