3 x tervetuloa taloon!

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 3.2.2023

RIAn kolmesta tuoreimmasta työntekijästä vanhimmaksi konkariksi yltää Hung Pham, joka aloitti työnsä opiskelija-asiantuntijana viime marraskuussa. Tammikuussa remmiin astui viestintäasiantuntija Tanja Määttänen, huhtikuussa ovi Albertinkadulla aukeaa uudelle toimitusjohtajalle, Kirsi Mettälälle.

Hung Phamin vastuulla on ensisijaisesti liiton opiskelijatoiminta, jota hän tekee yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Verkostot tässä työssä ulottuvat laajalle, muun muassa korkeakouluihin, opiskelijayhdistyksiin, rakennusalan eri toimijoihin ja muihin ammattijärjestöihin, etenkin keskusjärjestö STTK:hon.

Yhteistyö opiskelijajäsenten kanssa on tiivistä ja sen ohella Hungin tontille kuuluu myös uusien jäsenten hankinta sekä aktiivinen viestintä niin opiskelijoiden kuin muidenkin sidosryhmien suuntaan. Entisestään yhteistyö tulee vahvistumaan, kun RIAn riveihin, Helsingin, Turun ja Oulun ammattikorkeakouluille, palkataan kolme uutta osa-aikaista opiskelijayhdyshenkilöä.

”Heidän tehtävänään on esimerkiksi toimintasuunnitelmamme mukaisen opiskelijatoiminnan ideointi, koordinointi ja toteuttaminen. He niin ikään toimivat tiedon välittäjinä ja äänenkannattajina oppilaitoksissaan. Heidän avullaan jalansijamme alan kannalta merkittävissä oppilaitoksissa vahvistuu entisestään”, iloitsee Hung.

Yksi RIAn monista tavoitteista on pitää rakentamisalan koulutus ajantasaisena ja korkealaatuisena riippumatta siitä, millä paikkakunnalla opiskelee. Tämänkin tavoitteen edistäminen korostuu Hungin työssä. Hän muistuttaa, että laadukas koulutus on avain tutkinnon ja ammatin arvostukseen myös tulevaisuudessa.

Lisäksi RIAn tehtäviin kuuluu tukevan sillan rakentaminen opiskelijoiden ja yritysten välille.

”Autamme opiskelijoita löytämään harjoittelupaikkoja ja katsomme, että työehdot pysyvät kohtuullisina ja harjoittelusta maksetaan palkkaa. Muutenkin ohjeistamme työsopimusehtoihin liittyvissä asioissa ja huolehdimme, että opiskelijat ovat tietoisia oikeuksistaan työpaikalla”, Hung summaa.

Tanja Hung

Viestintäinsinööri astuu palvelukseen

Tanja Määttänen hyppäsi tammikuun puolivälissä jo viime joulukuussa eläkkeelle jääneen Tuula Napolan saappaisiin. 

”Saappaat ovat toki suuret, mutta uskon, että monipuolisen taustani ansiosta pystyn ne pikkuhiljaa täyttämään. Olen työskennellyt viestintä- ja media-alalla jo noin parikymmentä vuotta, erilaisten viestinnän asiantuntijan tehtävien lisäksi myös radiojuontajana, toimittajana ja kanavapäällikkönä.”

Rakennusala tuli Tanjalle monelta kantilta tutuksi Rakennusteollisuus RT:llä, jossa hän toimi tiedottajana reilun seitsemän vuoden ajan.

”Keskusliitosta käsin pääsin tekemään yhteistyötä monien eri toimialojen kanssa, kuten talonrakentamisen, rakennustuoteteollisuuden ja maarakentamisenkin. Ehkäpä juuri toimittajataustani ansiosta minulle on ollut helppoa säätää tulokulma kulloiseenkin tarpeeseen sopivaksi, olipa viestin aiheena sitten pientalorakentaminen, työmarkkinaryhmän päätökset tai vaikkapa rakentamisen digitalisaatio.”

"Viestintäinsinöörin" liikanimen Tanja sai RT:llä osoittaessaan aivan erityistä kiinnostusta viestinnän tekniikkaa kohtaan. Hän oli etunenässä ottamassa uusia järjestelmiä käyttöön ja hanakasti sai selvitettyä myös erilaisia vikoja, kun bitti meni jossain poikittain. Hän uskoo, että tästä kiinnostuksesta on hyötyä nykyisessäkin tehtävässä, sillä häneltä odotetaan uutta näkökulmaa muun muassa RIAn nettisivujen uudistamiseen.

Viestintäasiantuntijan pestiin kuuluu myös RIA-lehden tekeminen toimitussihteerin roolissa. Lehdenteon prosessi tuli hänelle tutuksi RIAa edeltävässä työssä Suomen Vuokranantajilla, Vuokranantaja-lehden päätoimittajana.

”RIA-lehti on kaikin puolin tyylikäs ja ennen kaikkea erittäin asiapitoinen paketti. Tuoreen lukijatutkimuksen perusteella tiedän, että myös RIAn jäsenet ovat asiasta samaa mieltä. Vaikka moni organisaatio on sähköistänyt viestintänsä kokonaan, minun lisäkseni meidän jäsenemmekin tuntuvat onneksi edelleen arvostavan perinteistä, paperista käyttöliittymää”, Tanja toteaa.

Pitkän linjan skanskalainen RIAn johtoon

Kirsi Mettälä suorittaa kapulanvaihdon Kimmo Sandbergin kanssa huhtikuussa. Tanjan tapaan myös Kirsi nojaa työssään rakennusalan kokemukseen, olematta silti koulutukseltaan rakentaja. Hän on tehnyt pitkän uran alan henkilöstö- ja viestintäasioiden johtotehtävissä. Alun perin Hakan kautta Skanskalle hän päätynyt jo vuonna 1990. Iso talo on mahdollistanut upean urakehityksen osaamisen ja koulutuksen karttuessa, talousjohdon assistentin tehtävistä henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi saakka.

Kirsi Mettälä

RIA-lehdelle antamassaan haastattelussa Kirsi kertoo monipuolisesta verkostoitumisestaan rakennusalalla, joten pelkästään yhden yrityksen vinkkelistä hän ei uutta tonttiaan tarkastele.

”Olen tehnyt aktiivista vaikuttamistyötä ja toiminut muun muassa Rakennusteollisuus RT:n Kauppakamarin, Elinkeinoelämän keskusliiton sekä yritysvastuuverkosto FIBS:in työryhmä- ja hallitustehtävissä.”

Toimitusjohtajana hän pystyy hyödyntämään myös kokemustaan erilaisista neuvotteluista ja edunvalvontatyöstä luottamushenkilöiden, työntekijäjärjestöjen ja ammattiliittojen kanssa. Tutuksi ovat tulleet niin ikään rakennusalan oppilaitokset. Taustalla on siis paljon, mistä ammentaa!

Kirsi katsoo mielenkiinnolla rakennusalan tulevaisuuteen muuttuvassa, digitalisoituvassa maailmassa. Samalla hän kuitenkin muistuttaa, että alla tarvitaan edelleen myös sellaista perinteistä osaamista, jota ei välttämättä voi kirjoista oppia.

”Ala on monien innovaatioiden soveltamisessa voimakkaasti mukana. Olemassa olevan ammattitaidon ylläpitäminenkin vaatii jo paljon ja jos haluaa edetä urallaan, täytyy oman osaamisen kehittämisestä huolehtia jatkuvasti. Samaan aikaan haasteena on se, kuinka vanhojen konkareiden hiljainen tietotaito saadaan siirrettyä nuoremmille.”

Organisaatioiden kokoluokassa Skanskaa voi verrata jättiläiseen, RIAn toimistoa lilliputtiin. Tämä ei kuitenkaan Kirsiä haittaa, vaan päinvastoin: hän odottaa innolla sitä, että pääsee aikaisempaa paremmin tutustumaan sekä työtovereihinsa että jäsenistöön.

”Tulen olemaan kaikille helposti tavoitettavissa”, hän lupaa.