Uusi rakentamislaki hillitsee ilmastonmuutosta ja vauhdittaa digitalisaatiota

Tuula Napola (tuula.napola a ria.fi), 11.11.2022

Hallituksen esitys uudeksi rakentamislaiksi on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Ison lakiuudistuksen tavoitteena oli sujuvoittaa ja nopeuttaa kaavoitusta sekä järkevöittää maankäytön pelisääntöjä.

Lakiesitys kuitenkin osoittaa, etteivät uudistukselle annetut tavoitteet ja odotukset ole täyttymässä. RIAn toiveena on, että kaavoituksen ja maankäytön lakivalmistelua jatketaan seuraavalla hallituskaudella.

 ”Lakiesitys sisältää silti kannatettavia ilmastonmuutoksen huomioivia ja digitalisuutta edistäviä uudistuksia. Lakiesityksessä on kuitenkin myös korjaamisen tarvetta. Meidän mielestämme esimerkiksi olisi tärkeää, että laissa asetetaan pätevyysvaatimukset rakennushankkeeseen ryhtyvälle, jolle on säädetty ilmastoselvityksen laatiminen.  Pätevöityneen ilmastoselvityksenlaatijan rooli on merkittävä, kun ilmastoselvitys otetaan huomioon osana juridista rakentamislupavaihetta”, toteaa RIAn puheenjohtaja . 

RIAn jäsenten kannalta niin työnjohto- kuin suunnittelutehtävien pätevyyksiä koskevat uudistukset ovat keskeisiä. Vaativan vaativuusluokan jaottelun (nykyinen vaativa ja vaativa +) tuominen suunnittelun vaativuusluokkiin on tervetullut uudistus, jonka pääkaupunkiseudun ja suurimpien kaupunkien rakennusvalvonnat ovat ottaneet käyttöön. Hyväksi todetun käytännön ulottaminen lainsäädäntöön lisää kelpoisuusarvioinnin yhdenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta. 

”Vaativa vaativuusluokka nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain säätämässä muodossa on osoittautunut liian laajaksi. Nykyisen vaativan vaativuusluokan jako vaativaan ja erityisen vaativaan vaativuusluokkaan poistaa painetta kasvattaa poikkeuksellisen vaativien suunnittelutehtävien määrää perusteettomasti”, Tommi Luukkonen sanoo. 

Esitys laiksi rakentamislain mukaisten rakentamisen luonnollisten henkilöiden pätevyyksien toteamisesta on toinen rakentamislakiesitykseen olennaisesti liittyvä lakiesitys, joka on myös eduskunnan käsittelyssä. Esityksen myötä suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyksien toteaminen muuttuu pakolliseksi. RIAn mielestä tämä on alan kannalta hyvä asia.  

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen (MRL 41/2014) sisältyi siirtymäsäännös, jonka mukaan aiemmin kelpoisina pidettyjen henkilöiden katsottiin edelleen täyttävän tehtävän vaatimat edellytykset. RIAn kanta on, että siirtymäsäännös pitää sisältyä myös uuteen lakiin. Se mahdollistaa kokeneen ja pätevän suunnittelijan tai työnjohtajan kelpuuttamisen poikkeuksellisen vaativiin tehtäviin, vaikka ylempi korkeakoulututkinto on suorittamatta. RIAn yli 9.000 jäsenestä noin 38 prosenttia on vielä vanhan opistotason koulutuksen käyneitä.  

Lisätietoja:

RIAn liittohallituksen puheenjohtaja Tommi Luukkonen, 040 579 5633
RIAn edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio, p. 0400 381 634