Vuosilomamääräykset

Tuula Napola (tuula.napola a ria.fi), 6.9.2022

Vuosilomaa koskevat määräykset 2022 luettavissa täältä.

Vuosilomaa koskevat määräykset perustuvat voimassa olevaan vuosilomalakiin. Työehtosopimuksissa viitataan yleensä juuri tämän lain säännöksiin. Vuosiloman pituus määräytyy vuosilomalain mukaan, ellei työsopimuksessa ole paremmin sovittu. Laki antaa lomalle tietyt minimiehdot, joita ei saa alittaa.

Tutustu vuosilomamääräyksiin oheisesta pdf:stä:

Vuosilomasäännökset 2022
270 kt, päivitetty 11.10.2022