Ammattikorkeakoulut vahvistavat kestävää kehitystä edistävää tutkimus- ja kehittämistoimintaansa

Kimmo Sandberg (kimmo.sandberg a ria.fi), 13.9.2022

Nyt julkaistavassa raportissa - Kestävä ja vastuullinen tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa - kootaan ammattikorkeakouluille yhteisiä kriteerejä, toimintamalleja, tavoitteita sekä arvioinnin tapoja kestävän kehityksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyölle (TKI).

Ammattikorkeakoulut sitoutuivat jo muutama vuosi sitten olemaan hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Tällä julkaisulla varmistetaan, että jokaisessa ammattikorkeakoulujen tekemässä TKI-hankkeessa kaikkialla Suomessa otetaan tästä eteenpäin kestävyys ja vastuullisuus huomioon. 

Yhteisesti asetettuja tavoitetta on edistetty viimeiset vuodet systemaattisella yhteistyöllä muun muassa kehittämällä henkilöstön osaamista, laatimalla yhteinen laskuri hiilijalanjälkilaskentaan sekä määrittelemällä tutkintoihin yhteiset kestävän kehityksen osaamistavoitteet. Yhteinen työ, jaetut ideat ja sitoutuminen yhteisiin päämääriin muodostavat yhden pilarin ammattikorkeakoulutuksen tuottamalle arvolle yhteiskunnassa. 

Ammattikorkeakoulut muuttavat maailmaa kestävämmäksi monin tavoin. Vaikuttavuus rakentuu paitsi sen opiskelijoiden ja henkilöstön osaamisesta, myös ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta eli TKI-työstä. Poikkeuksellisen vaikuttavuuden reitin muodostaa tiivis yhteys työelämän kanssa. Yhteistyön kautta muokataan esimerkiksi asenteita kohti kestävämpää, tasa-arvoista maailmaa tai kehitetään hiilidioksidin sidontaa ilmakehästä.  Tavoitteena on nettopositiivisuus eli saada oma positiivinen jalanjälki yhteiskunnassa oman toiminnan päästöjä (negatiivinen kädenjälki) suuremmaksi.  

-Ammattikorkeakoulut rahoittavat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyönsä pitkälti hankkeista ja yritysyhteistyöllä saamansa rahoituksen kautta. Tämän vuoksi jokaisessa hankkeessa kestävyyden edistäminen on pohdittava erikseen. Siksi tämä “työkirja” on niin tärkeä, selittää ammattikorkeakoulujen yhteistä vaikuttavuustyötä luotsaava rehtori Turo Kilpeläinen.  

Nyt julkaistava raportti auttaa ammattikorkeakouluja varmistamaan, että tulevaisuudessa jokaisen yhteistyökumppanin kestävän kehityksen työ saa entistä paremman hyödyn korkeakouluyhteistyöstä. Tämän lisäksi raportti osoittaa, miten monin eri tavoin ammattikorkeakoulut siirtävät yhteiskuntaamme kestävämmälle pohjalle.    

Ammattikorkeakoulujen luovuttamaton rooli liittyy erityisesti niiden koulutus- ja TKI-toiminnan laajaan ja jatkuvaan yhteyteen työelämän kanssa. Ainutlaatuinen rooli liittyy myös pienten ja keskisuurien yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Näitä yrityksiä on lähes kaikki Suomen noin 300 000 yrityksestä.  

-Niiden vihreä siirtymä on ammattikorkeakoulujen avun varassa. Toivottavasti tämän työn merkitys Suomen vihreässä siirtymässä nyt vihdoin ymmärrettäisiin. Osaamisellaan ammattikorkeakoulut tukevat ja haastavat toimijoita ja opiskelijoita kohti kestävämpää tulevaisuutta, painottaa Kilpeläinen. 

Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua, joissa on 145 000 opiskelijaa. Kaikki Suomen ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet yhteisesti rakentamaansa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan. 

Kestävä ja vastuullinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa (2022) >> 

Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu – Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma (2020) >>

Lisätietoja
Turo Kilpeläinen, kestävän kehitys ja vastuullisuus työryhmän puheenjohtaja, Arene, rehtori, LAB turo.kilpelainen a lab.fi

Timo Parkkola, koulutusjohtaja, Humak timo.parkkola a humak.fi