Neuvonta-Chat | Suljettu

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen keskusliitto, jonka tavoitteena on parantaa edustamiensa ammattikuntien toimintaedellytyksiä niin työ- kuin yhteiskuntaelämässä.

RIA-liiton tehtävänä on huolehtia rakennusalalla toimivien jäsentensä ammatillisen valmiuden kehittämisestä, jäsenkunnan työmarkkina- ja työehtosopimustoiminnasta sekä parantaa jäsentensä työnsaantimahdollisuuksia ja työskentelyedellytyksiä.

Lisäksi liiton tarkoituksena on rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan edistäminen ja niihin liittyvien kulttuuriperinteiden vaaliminen.

Tutustu jäsenetuihin

Tietoa KOKO-kassasta

Korkeasti koulutettujen kassa KOKO on Suomen toiseksi suurin työttömyyskassa. KOKO-kassaan kuuluu noin 200 000 korkeasti koulutettua ylempää toimihenkilöä tai vastaavassa asemassa olevaa palkansaajaa.

KOKO-kassa maksaa jäsenilleen ansiopäivärahaa työttömyyden, lomautuksen tai työvoimapoliittisten toimenpiteiden ajalta sekä vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvausta.

Palkansaajana toimivat jäsenet voivat liittyä liiton kautta KOKO-kassan jäseneksi maksamalla jäsenmaksun lisäksi työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenyytesi alkaa siitä päivästä, jolloin liitto on vastaanottanut hakemuksesi.

Työttömyyskassaan voi liittyä ja kassaa voi vaihtaa pääsääntöisesti vain palkkatyössä ollessaan - ei kuitenkaan palkattoman jakson, esim. äitiysloman, hoitovapaan, kokoaikaisen lomautuksen, työttömyyden tai pitkän sairausloman aikana. Myös opiskelijat voivat liittyä kassaan esimerkiksi tehdessään kesätöitä.
Lisätietoa työttömyyskassasta ja kassaan liittymisestä saat numerosta 040 450 9788 tai sähköpostilla toimisto@ria.fi

Lisätietoa KOKO-kassasta ja sen toiminnasta löydät tästä

RIAn tarjoamat palvelut

RIA tarjoaa jäsenilleen monipuolista ammattiin ja työsuhteeseen liittyvää palvelua.

RIA on mukana erilaisissa rakennusalan sekä työelämään liittyvien asetusten ja lakien valmistelutyöryhmissä.

Jäsenten työelämän arjessa avustamme antamalla työsuhdeneuvontaa olipa kyseessä uuden työpaikan palkkaukseen liittyvät kysymykset tai työsuhteen aikana tulleet erimielisyydet työnantajan kanssa. Useassa tapauksessa kriisitilanteet saadaan purettua oikeilla neuvoilla ennen asioiden riitaantumista.

Joskus työelämään liittyvät erimielisyydet saattavat kuitenkin riitautua niin, että tarvitaan liiton lakimiehen apua. Lakimiehillämme on yli 30 vuoden kokemus rakennusalan työsuhderiidoista. Kaikki jäsenemme ovat vastuu- ja oikeusturva vakuutettuja. Vakuutuksiin voit tutustua jäsenedut-kohdassa.

RIA tarjoaa jäsenilleen myös erilaisia koulutuksia yhdessä rakennusalan muiden liittojen kanssa. Usein koulutukset ovat jäsenille ilmaisia tai edullisempia kuin liittoon kuulumattomille.

Jäsenten arkea palvelee myös monipuolinen tutkimustoiminta. RIA on tutkinut rakennusalan palkkojen kehitystä jo yli 30 vuoden ajana. Nykyään tutkittaviin työelämän osa-alueisiin kuuluvat myös työelämässä jaksaminen, perhevapaiden pito ja naisten sekä miesten välinen palkkaerojen seuranta. Tutkimusten tuloksia hyödynnetään palkkaneuvonnassa ja eduvalvonnassa.

RIAn jäsenistä noin kolme prosenttia on pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Markkinoimme yrittäjiä verkkosivuillamme ylläpitämällä omaa yrittäjärekisteriä. Lisäksi järjestämme yrittäjille koulutustilaisuuksia ja annamme palkkaneuvontaa sekä avustamme oman yrityksen perustamisessa.

Muihin jäsenetuihin voit tutustua kohdassa jäsenedut.

Linkki monipuolisiin koulutuksiin ja tapahtumiin
Seuraa meitä
Facebook
Twitter
Instagram

RIAlainen katsoo tulevaisuuteenKoulutukset & Tapahtumat

Tutustu RIAn järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin.
Katso kaikki