Pienten ja keskisuurten yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden hankinta

Miten hankit onnistuneesti yhdyskuntateknisiä urakoita.

Kuntaliitto selvitti kunnille suunnatulla kyselyllä yhdyskuntateknisten urakoiden hankintaan liittyviä haasteita ja vastaajien keskuudessa nousi esille tarve asiaan liittyvälle ohjeistukselle. Sama tarve on noussut esille yhdyskuntateknisiä urakoita urakoivien yritysten keskuudesta.

Rakennustieto on julkaissut ohjekortin
RT 103309 Yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttaminen. Ohjekortissa esitellään yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttamisen periaatteet kansallisissa hankinnoissa ja kansallisen hankinnan kynnysarvon alle jäävissä pienhankinnoissa. Ohjekortti ohjaa hankintojen kilpailuttamista hankintalain mukaisesti siten, että myös pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Ohjekortti on ensisijaisesti tarkoitettu pienten ja keskisuurten kuntien ja kaupunkien hankintayksiköille, mutta se soveltuu myös muiden yhdyskuntateknisiä rakennusurakoita kilpailuttavien hankintayksiköiden käyttöön.
Koulutuksessa keskitymme pieniin ja keskisuuriin yhdyskuntateknisiin rakennusurakoihin ja

 • avaamme hankintalain tuomia mahdollisuuksia näiden urakoiden kilpailuttamiseen,
 • käsittelemme eri hankintamenettelyitä,
 • pureudumme tarkoituksenmukaisten hankinnan kriteereiden asettamiseen,
 • keskustelemme vähähiilisyyden ja kiertotalouden tavoitteiden jalkauttamisesta hankinnan kriteereihin ja
 • opastamme, miten uusi ohjekortti ja muu ohjeistus löytyy RT tietoväylän kautta.

Tilaisuus on tarkoitettu kuntien ja kaupunkien yhdyskuntateknisiä urakoita kilpailuttaville henkilöille, hankintayksiköille ja urakoitsijoille.

Osallistumisen hinta: 165 EUR + alv.

Viimeinen ilmoittautumis- ja peruutuspäivä keskiviikko 23.3.2022 klo 16.00. Koulutuksen toteuttamisen edellytyksenä on minimissään kahdeksan osallistujaa. Voit jakaa kutsua sekä ilmoittautumislinkkiä kollegoillesi. Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Tutustu ohjemaan tästä:

Miten hankit onnistuneesti yhdyskuntateknisiä urakoita-25-03-2022
228 kt, päivitetty 23.2.2022

Lisätietoja: Jaana Matilainen, gsm 040 5080 985, jaana.matilainen a rakennustieto.fi

Ilmoittautuminen 

 • Ajankohta:
 • 25.3.2022 08:45 - 12:00
 • Paikka:
 • Online-koulutus
 • Järjestäjä:
 • Rakennustieto