Palkkasuositukset opiskelijoille

Työharjoittelulla hankitaan oman alan työkokemusta. Monipuolinen alan työkokemus ja hyvä opiskelumenestys takaavat varmasti hyvän työpaikan valmistumisen jälkeen.

Harjoittelupalkkasuositukset vuodelle 2020

  • 1. opintovuoden jälkeen       1850-2050 €/kk
  • 2. opintovuoden jälkeen       2000-2250 €/kk
  • 3. opintovuoden jälkeen       2300-2500 €/kk

Työllistymiseen ja palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä ole rohkeasti yhteydessä RIAn toimistoon, edunvalvontapäällikkö Antti Aarnioon (antti.aarnio a ria.fi). 


kk palkat

Ura käyntiin haalariharjoittelusta

Ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat työharjoittelu-uransa työmaatehtävissä ns. Haalariharjoittelussa. Harjoittelun aikana perehdytetään monipuolisesti rakentamisen eri vaiheisiin ja opiskelijat saavat kokonaiskuvan rakentamisesta rakennustyömiehen näkökulmasta. Saatu kokemus tukee myös opiskelua selkiyttämällä sitä,  mihin yksittäisiä oppiaineita tarvitaan käytännön työelämässä. Haalariharjoittelussa keskimääräinen peruspalkka oli 1.998 €/kk kesällä 2018. Jos opiskelijalla on aikaisempaa kokemusta rakennustöistä, hän voi hakea suoraan myös työnjohtotehtäviin.

Työharjoittelun tavoitteena on edetä vaativampiin tehtäviin opiskelun edetessä ja saada lisää vastuuta sekä monipuolisia työtehtäviä. Toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat etenevät haalariharjoittelusta työnjohto- ja suunnitteluharjoitteluun. Työnjohtoharjoittelu on hyvä perusta myös niille, jotka aikovat tulevaisuudessa suuntautua rakenne- tai rakennussuunnittelijoiksi (RA).

Infratyönjohtotehtävissä ja talonrakennustyönjohtotehtävissä opiskelijat ansaitsevat toisen ja kolmannen vuosikurssin harjoittelussa keskimäärin 2.300 €/kk. Suunnittelutehtävissä toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat ansaitsevat keskimäärin 2.100 €/kk. Suunnittelutehtävissä palkkataso on matalampi kuin työjohtotehtävissä, koska opiskelijoilla ei yleensä vielä ole varsinaisissa suunnittelutehtävissä vaadittavaa osaamista. Palkkaerot tasaantuvat kokemuksen lisääntyessä.

Työehtosopimusten piirin kuuluvissa tehtävissä palkka määräytyy voimassa olevan sopimuksen mukaan. Huomioi, että rakennusalan työtilanne vaihtelee alueittain ja se vaikuttaa työnsaantimahdollisuuksiin ja palkkaan. Pääkaupunkiseudulla palkat ovat jopa 10 prosenttia muuta Suomea korkeimmat

Palkkasuosituksissaa on otettava huomioon ± 5 prosentin väljyys johtuen alueellisista eroista ja hakijoiden kokemuksesta. Pääkaupunkiseudulla työskentelevien palkat ovat 7 - 10 prosenttia muuta Suomea korkeammat.

Palkat on laskettu 37,5 viikkotyötunnin mukaan, eivätkä ne sisällä ylitöitä tai muita lisiä. Tuntipalkka saadaan jakamalla suosituspalkka 158:lla.

RIAn tutkimusten mukaan rakennusalan opiskelijoista palkatonta työharjoittelua kesäisin tekee noin 10 %. RIAn näkemys on se, että työnantajan on maksettava harjoitteluajasta palkkaa. Kesä on harjoittelijalle lähes ainoa mahdollisuus palkan ansaitsemiseen.