Palkkasuositukset opiskelijoille

Työharjoittelulla hankitaan oman alan työkokemusta. Monipuolinen alan työkokemus ja hyvä opiskelumenestys auttavat hyvän työpaikan saamisessa valmistumisen jälkeen.

Harjoittelupalkkasuositukset vuodelle 2021

  • 1. opintovuoden jälkeen       1950-2150 €/kk
  • 2. opintovuoden jälkeen       2100-2350 €/kk
  • 3. opintovuoden jälkeen       2400-2600 €/kk

Työllistymiseen ja palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä ole rohkeasti yhteydessä RIAn toimistoon, edunvalvontapäällikkö Antti Aarnioon (antti.aarnio a ria.fi). 


Ura käyntiin haalariharjoittelulla

Ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat työharjoittelu-uransa työmaatehtävissä ns. haalariharjoittelulla. Harjoittelun aikana perehdytetään monipuolisesti rakentamisen eri vaiheisiin ja opiskelijat saavat kokonaiskuvan rakentamisesta rakennustyömiehen näkökulmasta. Saatu kokemus tukee myös opiskelua selkiyttämällä sitä, mihin yksittäisiä oppiaineita tarvitaan käytännön työelämässä.

RIAn näkemys on, että harjoittelusta tulee aina maksaa palkka opiskelijoille. Haalariharjoittelussa keskimääräinen kuukausipalkka oli RIAn tekemän kyselyn perusteella 2 163 €/kk ja tuntipalkka 12,2 €/h kesällä 2020.

Työharjoittelun tavoitteena on edetä vaativampiin tehtäviin opiskelun edetessä ja saada lisää vastuuta sekä monipuolisia työtehtäviä. Toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat etenevät haalariharjoittelusta työnjohto- ja suunnitteluharjoitteluun. Työnjohtoharjoittelu on hyvä perusta myös niille, jotka aikovat tulevaisuudessa suuntautua rakenne- tai rakennussuunnittelijoiksi (RA).

Infratyönjohtotehtävissä ja talonrakennustyönjohtotehtävissä opiskelijat ansaitsevat toisen ja kolmannen vuosikurssin harjoittelussa keskimäärin 2.300 €/kk. Suunnittelutehtävissä toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat ansaitsevat keskimäärin 2.100 €/kk. Suunnittelutehtävissä palkkataso on matalampi kuin työjohtotehtävissä, koska opiskelijoilla ei yleensä vielä ole varsinaisissa suunnittelutehtävissä vaadittavaa osaamista. Palkkaerot tasaantuvat kokemuksen lisääntyessä.

Palkkasuosituksissa on otettava huomioon ± 5 prosentin väljyys johtuen alueellisista eroista ja hakijoiden kokemuksesta. Pääkaupunkiseudulla työskentelevien palkat ovat 7- 10 prosenttia muuta Suomea korkeammat.

Palkat on laskettu 37,5 viikkotyötunnin mukaan, eivätkä ne sisällä ylitöitä tai muita lisiä. Tuntipalkka saadaan jakamalla suosituspalkka 158:lla.

RIAn selvitysten mukaan rakennusalan opiskelijoista palkatonta työharjoittelua kesäisin tekee noin 10 %. RIAn näkemys on se, että työnantajan on aina maksettava harjoitteluajasta palkkaa.

RIAlaisten opiskelijoiden keskiarvopalkkoja harjoittelussa kesällä 2020

 Opintojen aloitusvuosi  Tuntipalkkalaisten ka. Kuukausipalkkalaisten ka. 
 2019/2020  12,2 €/h 2 163 € 
2018
13,5 €/h
 2 070 €
 2017
14,6 €/h
 2 235 €
 2016 tai aiemmin  14,5 €/h  2 520 €

Lähde: RIAn harjoitteluselvitys 2020

Tutustu myös RIAn harjoitteluselvitykseen