Stipendit

Rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA ry ja sen jäsenyhdistykset jakavat vuosittain valmistuville jäsenilleen stipendejä tunnustuksena hyvästä opiskelumenestyksestä sekä ansiokkaasta toiminnasta RIA-liiton hyväksi.

RIA-stipendi

RIA haluaa antaa tunnustusta rakennusinsinööri-, rakennusarkkitehti- ja rakennusmestariopiskelijoille, jotka ovat valmistumassa hyvin arvosanoin. Stipendiä voi hakea valmistuva RIAn opiskelijajäsen. RIA-stipendin suuruus on 300 euroa ja se myönnetään RIAn liittohallituksen päätöksellä.

Keväällä 2023 valmistuvien opiskelijoiden viimeinen stipendien hakupäivä on 31.3. ja syksyllä valmistuvien hakupäivä on viimeistään 27.10. mennessä.

Jäsenyhdistyksen stipendi

Jäsenyhdistykset voi erikseen myöntää stipendejä tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta RIA -liiton ja sen jäsenyhdistysten hyväksi. Jäsenyhdistyksen stipendin myöntämisen perusteena on RIAn jäsenyys, valmistuminen  ja aktiivisesti osallistuminen RIAn opiskelijatoimintaan. Erityisesti otetaan huomioon toiminta jäsenyhdistyksessä. Stipendin suuruuden ja saajan/saajat päättää paikallisyhdistyksen hallitus.