Asenteet ohjaavat edelleen opintoja ja työelämän jakaantumista

Rakentamisalalla on tälläkin hetkellä huutava pula osaajista, olipa kyse suunnittelijoista tai työmaiden työnjohdosta. Koulutus on kallista mutta vielä kalliimpaa on se, että ihmisiä jää kouluttamatta. Keväällä 2021 valmistuneessa Sitran raportissa todettiin, että työtä vaille olevista nuorista ja aikuisista aiheutuu julkiselle sektorille 18 miljardin euron vuotuiset kustannukset. Selvityksen mukaan 10 000 nuoren työllistymisellä yhteiskunta säästää vuodessa 85 miljoonaa euroa.  

Tiede ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen kommentoi tammikuussa, että koulutus on supervoima niin yksilön, alueiden kuin koko Suomenkin kannalta. Hän puhui totta, sillä osaamiseen panostaminen on kannattavaa yhteiskunnan taloudelle ja samalla estetään nuorten syrjäytymistä.

Loppuvuodesta 2021 haussa olleisiin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutusvastuiden osalta rakentamisalalle heitettiin kuitenkin ”märkä pyyhe kasvoille”. Ministeriön pääpaino uusissa tammikuussa julkistetuissa uusissa koulutusvastuissa oli sosiaali- ja terveysalassa sekä sähkö- ja automaatiotekniikassa. Ymmärrettävää tosin on, että ministeriön päätökset kohdistuivat terveysalaan. Päätöksiin vaikutti varmaan merkittävästi maamme sairaaloiden potilashoidon kantokykyongelmat. 

Ainoan rakennusalan uuden koulutusvastuun sai Jyväskylän ammattikorkeakoulu, joka sai rakennusmestarikoulutuksen koulutusvastuun. Hyvä edes näin.  

Maamme koulutusta ohjaavat kuitenkin edelleen vahvasti asenteet, jotka ruokkivat vanhanaikaista opintojen ja työelämän jakaantumista koulutustaustan pohjalta. Samalla synnytetään huomaamatta opintopolkuihin pussinperiä ja estetään todellisen elinikäisen oppimisen toteutuminen.  Tätä mallia ruokkii osittain myös viranomaisohjaus. Liiton tavoite purkaa näitä vanhoja skeemoja on kuitenkin kirjattu vahvana toimintasuunnitelmamme ja teemme jatkossakin parhaamme, jotta asetettuihin koulutuspoliittisiin tavoitteeseen päästään. Niillä on ollut RIAn historiassa taipumusta toteutua.  

Kimmo Sandberg
toimitusjohtaja, järjestöneuvos

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

 

 


Jaa sivu