Kunta-alalla yhä sopimukseton tila

Antti Aarnio (antti.aarnio a ria.fi), 21.3.2022

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset päättyivät helmikuun lopussa 2022 eikä uusia sopimuksia ole solmittu.

Alalla ei siis ole voimassa työ- ja virkaehtosopimusta. Vauhdittaakseen neuvotteluja järjestöt ovat jättäneet työtaisteluvaroituksia.

RIAn jäsenet kuntasektorilla kuuluvat JUKOn (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön) edunvalvonnan piiriin. RIA on Tekniikka ja Terveys KTN ry:n jäsen, joka puolestaan on yksi JUKOn jäsenjärjestöistä. JUKOn tekemät päätökset neuvottelutoimintaan koskevat siis myös kuntasektorin rialaisia. 

JUKO julisti muiden palkansaajajärjestöjen tapaan kuntasektorilla laajan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ajalle 21.3.-27.3.2022.  Tämä kielto koskee myös rialaisia. 

Alla on tietoa tulevista mahdollisista työtaistelutoimenpiteistä.  Jos sopimukset saadaan aikaan, työtaistelutoimenpiteitä ei luonnollisesti toteuteta. 

Työtaistelutoimenpiteet ovat laillinen, ja jokaisen lakon piiriin kuuluvan RIA:n jäsenen on osallistuttava siihen. Työntekijä ei saa työskennellä lakon aikana. Työnantaja ei maksa palkkaa lakon ajalta. Työhön palataan normaalisti lakon jälkeen. Lakkoon osallistuu laajasti kunta-alan jukolaisia ja STTK sekä Akavan liittoja.

Koko kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi 21.3.2022

Koko kunta-alaa koskeva järjestöjen toinen ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi tänään maanantaina 21. maaliskuuta kello 00.01 ja päättyy 27. maaliskuuta kello 23.59.

Keitä kielto koskee

Kiellon piirissä ovat JUKOn jäsenyhdistysten ja -liittojen viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävät koko kunta-alalla.

1. Lakko koskien Jyväskylän ja Rovaniemen kaupunkeja  6.-7.4.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö siirsi lakon alkamista tästä kahdella viikolla. Virkamiesten lakkoa siirrettiin kolmella viikolla, ajalle 13.4.-14.4.2022. 

Keitä lakko koskee

Lakon piirissä ovat JUKOn jäsenyhdistysten ja -liittojen viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävät seuraavilla työnantajilla:

 • Rovaniemen kaupunki
 • Jyväskylän kaupunki

Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Lisäksi lakon ulkopuolelle rajataan:

 • Palo- ja pelastustoimen tehtävät
 • Kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät
 • Lääkehuollon tehtävät
 • Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot
 • Perusterveydenhuollolle ja suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot
 • Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon opetusvastaanotot
 • Erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta
 • Kunnallisissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä työskentelevät eläinlääkärit
 • Omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat ja kolmiperhepäivähoitajat

2.  Lakko koskien Tampereen ja Kuopion kaupunkeja 12.4.-13.4.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö siirsi lakon alkamista kahdella viikolla. Virkamiesten lakkoa siirrettiin kolmella viikolla, ajalle 19.4.-20.4.2022.

Keitä lakko koskee (rajoitukset ovat samat kuin edellä)

Lakon piirissä ovat JUKOn jäsenyhdistysten ja -liittojen viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävät seuraavilla työnantajilla:

 • Tampereen kaupunki
 • Kuopion kaupunki

3. Kolmas lakkovaroitus koskien Oulun ja Turun kaupunkeja 6.4.-7.4.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö voi siirtää lakon alkamista kahdella viikolla. Virkamiesten lakkoa voi siirtää kolmella viikolla.

Keitä lakko koskee (rajoitukset ovat samat kuin edellä)

Lakon piirissä ovat JUKOn jäsenyhdistysten ja -liittojen viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävät seuraavilla työnantajilla:

 • Oulun kaupunki
 • Turun kaupunki

  4. Neljäs lakkovaroitus koskien Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkeja 19.4.-25.4.200

   Työ- ja elinkeinoministeriö voi siirtää lakon alkamista tästä kahdella viikolla. Lisäksi virkamiesten lakkoa voidaan siirtää edelleen vielä viikolla.

  Keitä lakko koskee

  Lakon piirissä ovat JUKOn jäsenyhdistysten ja -liittojen viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävät seuraavilla työnantajilla:

  • Espoon kaupunki
  • Helsingin kaupunki
  • Kauniaisten kaupunki
  • Vantaan kaupunki

  Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Lisäksi lakon ulkopuolelle rajataan:

  • Palo- ja pelastustoimen tehtävät
  • AVAINTES
  • TS sopimus: rajataan pois Espoon, Helsingin ja Kauniaisten kaupungit

RIAn lakkoavustus - ilmoita tietosi!

Jos lakot toteutuvat, RIAn hallitus on päättänyt maksaa lakossa oleville lakkoavustusta.  Tiedotamme käytännön ohjeista myöhemmin. 

Jos työskentelet Jyväskylän, Kuopion, Rovaniemen, Tampereen, Oulun tai Turun kaupungin palveluksessa, ilmoita yhteystietosi alla olevan linkin kautta. Jäsenrekisterimme työnantajatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.

LINKKI LOMAKKEESEEN 

Lisätietoja RIAssa: Edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio, antti.aarnio a ria.fi , 0400-381 634