Kunta-alalla lakot todennäköisiä 6.-7.4.2022

Antti Aarnio (antti.aarnio a ria.fi), 31.3.2022

Valtakunnansovittelija antoi sovintoehdotuksen 29.3.2022, mutta palkansaajia edustavat järjestöt eivät hyväksyneet ehdotusta.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset päättyivät helmikuun lopussa 2022 eikä uusia sopimuksia ole solmittu.

Torstaina 31.3. näyttää siltä, että ainakin lakot Jyväskylän, Rovaniemen, Oulun ja Turun kaupunkien kohdalla toteutuvat.

RIAn jäsenet kuntasektorilla kuuluvat JUKOn (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön) edunvalvonnan piiriin. RIA on Tekniikka ja Terveys KTN ry:n jäsen, joka puolestaan on yksi JUKOn jäsenjärjestöistä. JUKOn tekemät päätökset neuvottelutoimintaan koskevat siis myös kuntasektorin rialaisia. 

Jos sopimukset saadaan aikaan, työtaistelutoimenpiteitä ei luonnollisesti toteuteta. 

Työtaistelutoimenpiteet ovat laillinen, ja jokaisen lakon piiriin kuuluvan RIA:n jäsenen on osallistuttava siihen. Työntekijä ei saa työskennellä lakon aikana. Työnantaja ei maksa palkkaa lakon ajalta. Työhön palataan normaalisti lakon jälkeen. Lakkoon osallistuu laajasti kunta-alan jukolaisia ja STTK sekä Akavan liittoja.

Lisätietoja RIAssa:

Edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio, antti.aarnio a ria.fi , 0400-381 634

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Koko kunta-alaa koskeva järjestöjen kolmas ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa tänään maanantaina 4. huhtikuuta kello 00.01 ja päättyy sunnuntaina 10. huhtikuuta kello 23.59.

Keitä kielto koskee

Kiellon piirissä ovat JUKOn jäsenyhdistysten ja -liittojen työntekijöiden työtehtävät koko kunta-alalla. Tämän kiellon ulkopuolelle on rajattu tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.


Kunta-alan lakkovaroitukset

Lakko koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunta-alan yleistä työ- ja virkaehtosopimusta, sote-sopimusta, opettajien, lääkäreiden ja tekniikan sopimuksia.

Jukolainen luottamusmies neuvoo paikallisesti. 

Jyväskylä ja Rovaniemi: 6.–7. huhtikuuta

Oulu ja Turku: 6.–7. huhtikuuta

Kuopio ja Tampere: 12.–13. huhtikuuta

Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen: 19.–25. huhtikuuta

Seuraa neuvotteluiden etenemistä

JUKOn nettisivut

RIAn lakkoavustus - ilmoita tietosi!

Jos lakot toteutuvat, RIAn hallitus on päättänyt maksaa lakossa oleville lakkoavustusta.  Lakkoavustus (100 € per päivä) maksetaan jälkikäteen. Keräämme lakossa olevien yhteystiedot ja pankkiyhteyden ja maksamme lakkoavustuksen jäsenelle. Tiedotamme tästä ensi viikolla. 

Jos työskentelet Jyväskylän, Kuopion, Rovaniemen, Tampereen, Oulun tai Turun kaupungin palveluksessa, ilmoita yhteystietosi alla olevan linkin kautta. Jäsenrekisterimme työnantajatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.

ILMOITA YHTEYSTIETOSI