Avoimia työpaikkoja

Tuula Napola (tuula.napola a ria.fi), 13.5.2020

Turun rakennusvalvonta hakee..

Rakennusvalvontapäällikköä 
pysyvään virkasuhteeseen. Turku on vanha ja virkeä kaupunki, jossa rakennusvalvonnan ratkaisuilla on suuri vaikutus rakennetun ympäristön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisän ympäristön toteutumiseen. Rakennusvalvontapäällikkö johtaa noin 35 henkilön suuruista rakennusvalvontaa, johon kuuluvat lupa- ja tarkastuspalvelut. Rakennusvalvontapäällikkö toimii lain edellyttämänä kunnan rakennustarkastajana sekä rakennus- ja lupalautakunnan esittelijänä rakennusvalvontaa koskevissa asioissa. Rakennusvalvontapäällikkö vastaa rakennusvalvonnan toiminnan ja talouden kehittämisestä sekä toimii laajassa sidosryhmäverkostossa rakennusalan eri toimijoiden kanssa. 

Mitä toivomme sinulta?
Tehtävässä edellytetään rakennusalan ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää kokemusta rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Edellytämme myös hyvää johtamiskokemusta sekä hyvää kirjallista ja suullista viestintäkykyä. Lisäksi arvostamme laajaa osaamista rakentamisen eri osa-alueista sekä asiakaspalveluhenkistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta. 
Lisätietoja ja hakuohjeet: Rakennusvalvontapäällikkö

Lisäksi rakennusvalvonta hakee
lupainsinööriä
tarkastusinsinööriä
pysyviin virkasuhteisiin. Lupainsinöörien pääasiallisena tehtävänä on rakentamiseen liittyvien lupapäätösten valmistelu ja päätöksenteko. Tarkastusinsinööri työskentelee pääasiassa rakentamisaikaisen työmaavalvonnan parissa. Molempiin tehtäviin kuuluu olennaisena osana lisäksi asiakkaiden neuvonta ja ohjaus. Tehtävissä työskennellään yhdessä useiden rakentamisen ja sen eri suunnittelualojen asiantuntijoiden kanssa.  

Mitä toivomme sinulta?
Tehtävissä edellytetään soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa taikka aikaisempaa ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaavaa tutkintoa sekä hakuohjeissa tarkemmin kerrottua kokemusta. Lisäksi arvostamme asiakashenkistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta sekä yhteistyökykyä niin ammattilaisten kuin kertarakentajien kanssa.
Lisätietoja ja hakuohjeet: Lupainsinööri 
Lisätietoja ja hakuohjeet: Tarkastusinsinööri

Haut päättyvät 3.6.2020 ja 27.5.2020