TyösuhdeTyösuhteessa työntekijä tekee työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena palkkaa vastaan. Jos kysymys on työsuhteesta, sovellettavaksi tulevat kaikki työsuhdetta säätelevät lait. 

Keskeisimmät niistä:
-    työsopimuslaki
-    työaikalaki
-    vuosilomalaki
-    laki yhteistoiminnasta yrityksissä
-    työturvallisuuslaki.

Vastaavasti, jos kysymys ei ole työsuhteesta, mikään em. laeista ei tule sovellettavaksi. Klassinen esimerkki on toimitusjohtaja. Hän tekee kyllä yritykselle työtä ja saa siitä palkkaa, mutta toimitusjohtaja on osakeyhtiölaissa säädetty yhtiön toimielin, ei työsuhteessa yhtiöön.
Työsuhteen ehdoista sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä työsopimuksella.

Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä