TyösopimusLakien ja työehtosopimusten lisäksi jokaista työsuhdetta määrittelee yksittäisen työntekijän ja työnantajan välinen työsopimus. Sopimus voi olla suullinen, mutta se on syytä tehdä kirjallisena. Työsopimuksessa sovitaan mitä ehtoja juuri siinä työsuhteessa sovelletaan. Työsopimuksessa ei voida sopia ehdoista, jotka heikentäisivät työntekijän lakiin kirjattuja oikeuksia. Pääsääntöisesti myös työehtosopimusmääräykset ovat sellaisia, joista ei yksittäisessä työsopimuksessa voida poiketa.

Keskeisimmät keskusteltavat ja sovittavat asiat:
  • työtehtävät
  • työsuhteen kesto
  • koeaika vai ei
  • työaika
  • palkka
  • ylityökäytännöt
o    korvaus rahana vai vapaana
o    kenellä hyväksytetään tuntilistat
  • mahdolliset erityisesti huomioitavat työturvallisuusnäkökohdat
  • käytännöt mahdollisen sairastumisen tai tapaturman yhteydessä
  • mitä työehtosopimusta sovelletaan

Sopimusta tehtäessä erityisesti huomioitavia asioita:

Koeaika:   
Koeaika voi olla enintään ½ määräajan pituudesta ja maksimissaan 4 kk. Koeaikana kumpikin voi milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa ja ilman yleensä edellytettävää perustetta heti purkaa työsuhteen päättymään.
Koeajasta täytyy nimenomaan sopia. Jos ei ole (kirjallisesti tai suullisesti) sovittu, koeaikaa ei ole, eikä silloin myöskään oikeutta koeaikapurkuun.

Määräaika:   
Työsuhde voi olla määräaikainen, mutta määräaikaisuus edellyttää hyväksyttävää perustetta (sijaisuus, tietty projekti tms.)  Jos määräaikaisuudesta sovitaan, on tärkeää että sen päättymisajankohta olisi mahdollisimman yksiselitteisesti kuvattu.

Kilpailukielto:    
Työsopimuksessa voidaan erityisestä syystä sopia, ettei työntekijä max. 6 kk aikana työsuhteen päättymisen jälkeen saa mennä toiseen työsuhteeseen tai muuten toimia yrityksessä, joka kilpailee työnantajan kanssa. Kiellon rikkomisesta voidaan sopia max 6 kk palkkaa vastaavasta sopimussakosta.

Ei ole tarkoitettu että kuka tahansa ”rivityöntekijä” tällä ehdolla sidotaan. Taustalla pitäisi olla joku erityinen syy, joka tekisi ehdon perustelluksi.  Ellei sellaista voida todeta, ehto on pätemätön. Jos työntekijä saa huomattavaa palkkaa ja on jollain tavalla avaintehtävissä, ehto voi olla perusteltu. Vastaavasti,  jos palkka on pieni ja tehtävät tavanomaiset, ehto harvoin voi olla perusteltu.


Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä