TyöehtosopimuksetTyönantajia ja työntekijöitä edustavat ammattijärjestöt tekevät keskenään työehtosopimuksia. Työehtosopimuksissa sovitaan tietyillä alalla sopimuksessa määriteltäviin henkilöstöryhmiin sovellettavista ehdoista. Lain tasoiset määräykset muodostavat kaikkia suomalaisia työntekijöitä ja – antajia sitovat määräykset. Työehtosopimuksilla sovitaan niiden täydennykseksi ehtoja, joita alalla halutaan lisäksi noudatettavan.
 
Työehtosopimuksissa sovitaan palkoista ja/tai niiden määräytymisperusteista, alalla ja tietyissä tehtävissä noudatettavista työajoista ja vapaista sekä alalle tyypillisiin tilanteisiin ja asetelmiin liittyvistä pelisäännöistä.  Rakennusalan sopimuksissa on erityisiä määräyksiä mm. vastaavan työnjohtajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävään liittyen, ja rakennushankkeisiin liittyviä erityispiirteitä on huomioitu ns. vaativuus- ja olosuhdelisiä koskevilla määräyksillä.

Työehtosopimuksissa on myös ns. sosiaalisia määräyksiä, jotka koskevat mm. lääkärissä käyntejä, sairauslomia, äitiys- ja vanhempainvapaita jne. TESissä sovitaan tilanteisiin liittyvistä menettelytavoista ja palkkavaikutuksista.
Tärkeitä työehtosopimusehtoja ovat myös työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä koskevat määräykset erilaisista henkilöstöedustajista, heidän tehtävistään, oikeuksistaan.

Esimerkkejä usein itsestään selvinä pidetyistä asioista, jotka eivät perustu lakiin, vaan työehtosopimukseen:
-    lomaraha
-     sairausloman ja äitiysloma-ajan palkka useammalta viikolta
-     työajan lyhennyspäivät ns. ”pekkaset”
-     monet palkalliset arkipyhävapaat.
Rakennusalan työehtosopimuksia ovat:
-     Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus,
-     Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus ja
-     Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus.

Sopimukset ovat yleissitovia.  Se merkitsee sitä, että niitä on sovellettava kaikkiin ko. työtä tekeviin henkilöihin riippumatta siitä kuuluuko työnantaja tai työntekijä mihinkään ammattijärjestöön.


Rakennusalan toimihenkilöiden TESYleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Allekirjoituspäivämäärä: 30.1.2017
Voimaantulopäivämäärä: 1.2.2017
Päättymispäivämäärä: 30.4.2018
Huomautukset: -

Linkki työehtosopimukseen: 

Rakennusalan ylempien toimihenkilöiden työehdotRakennusalan ylemmillä toimihenkilöillä ei ole yleissitovaa työehtosopimusta. RIA ja YTN ovat yhdessä laatineet ohjeet rakennusalan ylemmille toimihenkilöille.
Löydät rakennusalan ylempien toimihenkilöiden työsopimusmallin oppaan sivulta 45.
 

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden TES


Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Allekirjoituspäivämäärä: 8.11.2013
Voimaantulopäivämäärä: 1.11.2013
Päättymispäivämäärä: 31.10.2016
Huomautukset: -


Linkki Finlexin sivuille: Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TESYleissitovuus:Työehtosopimus on yleissitova
Allekirjoituspäivämäärä:22.6.2016
Voimaantulopäivämäärä:1.11.2016
Päättymispäivämäärä:31.10.2017
Huomautukset:-Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden TESYleissitovuus:Työehtosopimus on yleissitova
Allekirjoituspäivämäärä:1.6.2016
Voimaantulopäivämäärä:1.11.2016
Päättymispäivämäärä:31.10.2017
Huomautukset:--


Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä