Palkkasuositukset


Lähtöpalkkasuositukset vuodelle 2017

Työkokemus vähäinen                                    2.550 €/kk

Työkokemus kohtalainen                                2.850 €/kk

Työkokemus hyvä                                           3.150 €/kk

Palkkasummissa on otettava huomioon ± 5 prosentin väljyys johtuen alueellisista eroista ja hakijoiden kokemuksesta. Pääkaupunkiseudulla työskentelevien palkat ovat 7 - 10 prosenttia muuta Suomen korkeammat.

Palkat on laskettu 37,5 viikkotyötunnin mukaan eivätkä ne sisällä ylitöitä tai muita lisiä. Tuntipalkka saadaan jakamalla suosituspalkka 158:lla.Ammattikuntatutkimus 2015 -Rakennusinsinöörien ja –arkkitehtien palkkakehitys positiivista

 

Yhdyskuntatekniikan rakennusinsinöörit ja talonrakennustekniikan insinöörit ansaitsivat vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa yhtä paljon. Pari vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa yhdyskuntapuolen rakennusinsinöörit ansaitsivat peräti 300 euroa kuukaudessa enemmän. Nyt yhdyskuntatekniikan insinöörin keskipalkka on 4.358 euroa ja talonrakennustekniikan insinöörin 4.335 euroa. Yhdyskuntatekniikan insinöörin keskiarvopalkka laski parissa vuodessa 3 % ja talonrakennuksen insinöörin palkka nousi peräti 10 %. Palkkojen nousua ei pysty selittämään viime vuosien matalilla keskitetyillä palkkaratkaisuilla. Osasyynä alalla vallitseva työvoimapula ja työpaikan vaihdoksen yhteydessä tapahtuva palkan nosto. Tutkimuksessa 35 %:lla oli palkka noussut viimeisen vuoden aikana ja 58 %:lla säilynyt ennallaan. Paikallinen sopiminen on vielä rakennusalalla vähäistä. Vastanneista vain 10 %:lla oli palkkaa parannettu paikallisella sopimisella.

 

Rakennusarkkitehtien keskiarvopalkka on 3.963 euroa. Vuonna 2013 se oli 3.371 euroa eli nousua oli peräti 17 %. Osatekijä rakennusarkkitehtien positiiviseen palkkakehitykseen on alalle vuonna 2009 saatu yleissitova työehtosopimus, jota RIA ajoi ponnekkaasti eteenpäin. Sopimus oli ensimmäinen arkkitehtien työehtosopimus kautta aikojen. Palkkaukseen voi vaikuttaa positiivisesti myös rakennusarkkitehtien arvostuksen lisääntyminen työelämässä. Arvostukseen vaikuttaa mm. RA-koulutuksen aloittaminen uudelleen syksyllä 2014.

 

Näyttökuva 2016-06-07 kello 9.34.09

Palkkauksessa on edelleen suuria alueellisia eroja. Helsingin seudulla rialaiset saavat keskimäärin 300 – 700 euroa parempaa kuukausipalkkaa. Rialaisten miesten ja naisten palkoissa oli suuri ero. Miesten keskiarvo palkka kuukaudessa oli 4.490 euroa ja vastaavasti naisten 3.558 euroa kuussa. Miesten kaskiarvopalkkaa nostaa se, että naisia on vielä suhteellisesti vähemmän rakennusalan johtotehtävissä. Naisten määrä RIAn jäsenistössä on kasvanut tasaisesti viimeiset kymmenen vuotta. Jatkossa se tulee nostamaan naisten keskiarvopalkkaa, kun kokemusvuosia tulee lisää. Naisia jäsenistöstä on nyt 28 % kun vielä kymmenen vuotta sitten heitä oli noin 14 %.
Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä