rss Uutiset

Suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimus hyväksytty

Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestön YTN:n hallitus hyväksyi eilen viime viikolla tehdyn neuvottelutuloksen suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta vuosille 2017 - 2020.

Työehtosopimus astuu voimaan, kun osapuolet allekirjoittavat sopimuksen eli lähiaikoina.

Palkkaratkaisun osalta sopimus on seuraavaa: palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti loppuvuoden 2017 aikana. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään luottamusmiehen kanssa ja ellei luottamusmiestä ole valittu, ylempien toimihenkilöiden kanssa heidän sopimallaan tavalla. Sopimus tehdään kirjallisesti 15.12.2017 mennessä, ellei toisin sovita.

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,1 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.1.2018 tai lähinnä sen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Lisäksi 1.1.2018 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta ylempien toimihenkilöiden palkkojen korottamiseen käytetään 0,5 %:n yritys- tai työpaikkakohtainen erä. Tämä erä lasketaan ylempien toimihenkilöiden edeltävän kuukauden palkkasummasta. TES ohjaa tarkemmin erän käyttöä, mutta työnantajan on osoitettava henkilökohtainen korotus kullekin ylemmälle toimihenkilölle.

Vuonna 2018 neuvotellaan samoin palkkaratkaisusta paikallisesti. Sopimus on tehtävä 14.12.2018 mennessä. Jos sopimusta ei saavuteta, palkkoja korotetaan 0,9 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.1.2019. Lisäksi paikallisesti on jaettava 0,7 % yritys- tai työpaikkakohtainen erä, samoin periaattein kuten edellisenä vuotena.

YTN ja teknologiateollisuus tarkastelevat huhti-toukokuussa 2019 alan taloudellista tilannetta, jonka jälkeen osapuolet neuvottelevat toukokuun 2019 loppuun mennessä 1.1.2020 toteutettavista palkankorotuksista.  Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, työehtosopimus on irtisanottavissa ja päättyy 31.10.2019.

TES-muutoksia ei tullut merkittävästi. Työaikalain mukaisena ylitöiden enimmäismäärän tarkastelujaksona käytetään jatkossa kalenterivuotta tai paikallisesti sovittua vuoden pituista ajanjaksoa.  Lisäksi sopimuksessa sovittiin lomarahan pitämisestä vastaavana paikallisena vapaana, 24 arkipäivän vuosiloman täyttä lomarahaa vastaa 12 arkipäivän lomarahavapaa.

Vapaa-aikana matkustamisen korvausta, asiakasprojektimatkojen osalta (TES 19§,) korotettiin 18 eurosta 19 euroon. Lisäksi luottamusmieskorvauksia korotettiin hieman ja sopijaosapuolet laativat etätyöohjeen TES:n liitteeksi.

 

Lisätietoja: Edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio, antti.aarnio@ria.fi , 0400-381 634

Palaa otsikoihinTulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä