rss Uutiset

Salaiset salassapitosopimukset

Vuoden vaihteessa tapahtuu paljon työpaikan vaihdoksia. Uusia työsopimuksia allekirjoitetaan kuin joulupukille kirjeitä – urakalla. Rakennusalan työsopimuksissa on usein erillinen kohta salassapitovelvollisuudesta. Järkevää vai ei?

Työntekijän elämä ei ole pelkkää palkan nostamista, vaan tuo mukanaan luonnollisia velvollisuuksia. Töissä on käytävä ja työnantajan määräyksiä noudatettava. Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä, joka vahingoittaa työnantajaa, työntekijän työn luonne ja asema huomioiden. Työntekijän pitää lisäksi olla hissukseen työnantajan ammatti- tai liikesalaisuuksista, eikä niitä tietoa saa luovuttaa ulkopuoliselle. Tämä kaikki on työelämässä jo hetken olleille selvää pässinlihaa, osa työsopimuslaista tulevia työntekijän velvollisuuksia.

Vaikka työsopimuslaissa siis jo säädetään liike- ja ammattisalaisuuksista sekä kilpailukieltosopimuksista, se ei tunnu riittävän myöskään rakennus- ja suunnittelualalla. Työsopimuksiin kirjataan usein erilliset kohdat salassapitovelvollisuudesta ja kilpailukiellosta. Ihminen on laumaeläin, joka matkii muita. Kun yksi yritys kirjaa työsopimuksiin salassapitosopimuksen, yleensä muut yritykset seuraavat perässä.  Harva pysähtyy ja miettii tarkasti, miksi salassapitosopimus ylipäätään tehdään. Tai määrittelee tarkasti sen, mitä asioita liike- ja ammattisalaisuudet itse asiassa ovat kyseisessä yrityksessä. Veikkaanpa, että usein sekä työnantajan edustaja että työntekijä ovat yhtä autuaan tietämättömiä, mitä asioita salassapitokohta työsopimuksessa itse asiassa tarkasti käsittää.

Yhä useammin työsopimuksissa lukee, että salassa pidettävien tietojen ilmaisukielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Yleensä todetaan, että se jatkuu siihen saakka, kun työnantajalla on taloudellista etua työntekijälle luovutetuista salassa pidettävistä tiedoista. Ongelmalliseksi asian tekee se, että usein sopimukseen jätetään kirjaamatta se, kuinka kauan työsuhteen loppumisen jälkeen salassapito kestää. Työsopimukseen tai salassapitosopimukseen ei kirjata tarkasti sitä monenko vuoden jälkeen salassapitovelvollisuus päättyy. Kuinka kauan työntekijän salassapitovelvollisuus voi kestää? Oikeuskäytäntöä asiasta ei liiemmin ole.

Salassapitosopimuksesta tulisi minusta aina käydä ilmi se erityinen syy ja tausta, jonka vuoksi salassapitosopimus tehdään. Koska liike- ja ammattisalaisuuden määritelmä ei ole vakiintunut, niin liike- ja ammattisalaisuudet tulisi määritellä selkeästi yrityksissä. Työntekijälle pitää kertoa, mitä salassapitovelvollisuus tarkoittaa ja mitä asioita se käsittää. 

On sekä työnantajan että työntekijän etu, että työsopimusten tai muiden sopimusten kirjaukset ovat mahdollisimman selviä, että vältytään tulevilta ristiriidoilta. Jos työntekijä tai työnantaja joutuu myöhemmin toteamaan, että tästä ei ota pirukaan selvää, ollaan heikoilla jäillä.

Antti Aarnio


 


Palaa otsikoihinTulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä