Uutisia RIAsta

8.1.2018

Palkkasuositukset 2018

RIAn alkupalkkasuositukset valmistuville

RIA tutkii ja tilastoi rakennusinsinöörien, -arkkitehtien  ja -mestareiden palkkakehitystä ja sijoittumista työelämään. Tutkimusten perusteella RIA antaa vuosittain palkkasuositukset valmistuneille alkupalkkaa varten.

Alkupalkkasuositusta on hyvä käyttää palkkaneuvottelussa lähtökohtana, johon omaa palkkatoivetta sekä osaamista ja kokemusta kannattaa verrata. Palkkauksessa on suuria alueellisia eroja, Helsingin seudulla palkkataso on jopa 10 prosenttia muuta maata korkeampi. Palkkaneuvottelussa on hyvä muistaa myös työnantajan mahdollisuus tarjota palkan lisäksi luontoisetuja tai muita etuja.

Lisätietoja saat projekti-insinööriltä Katrina Kukkoselta 040 450 5531 tai edunvalvontapäälliköltä Antti Aarniolta.

 

RIAn palkkasuositukset valmistuville vuodelle 2018

 

Työkokemus vähäinen                    2.600 €/kk

Työkokemus kohtalainen              2.900 €/kk

Työkokemus hyvä                              3.200 €/kk


Vähäinen kokemus vastaa rakennusinsinöörin (AMK), rakennusmestarin (AMK) tai rakennusarkkitehdin (AMK) perustutkintoa siihen liittyvine harjoitteluineen.

Hyvä kokemus vastaa vähintään kahden vuoden itsenäistä työnjohto- tai suunnittelukokemusta tai muuta niihin rinnastettavaa työkokemusta rakennusalalla.

Palkkasummissa on otettava huomioon ± 5 prosentin väljyys johtuen alueellisista eroista ja hakijoiden kokemuksesta. Pääkaupunkiseudulla työskentelevien palkat ovat 7 - 10 prosenttia muuta Suomea korkeammat.

Palkat on laskettu 37,5 viikkotyötunnin mukaan, eivätkä ne sisällä ylitöitä tai muita lisiä. Tuntipalkka saadaan jakamalla suosituspalkka 158:lla

Opiskelijoiden harjoittelupalkkasuositukset löydät tästä. 

Millaista palkkaa kuuluu saada?

Rialaisten vastavalmistuneiden palkkataso on keskiarvolla mitattuna 2.916 euroa kuukaudessa. Työuran alkuvaiheessa ensimmäisen kahden vuoden aikana ei palkkakehityksessä tapahdu juurikaan muutosta, mutta kun työkokemusta on karttunut 3 - 7 vuotta, tulee palkkakehityksessä selkeä nousuvaihe.

Valmistumisen jälkeen saattaa tulla eteen paikkakunnan vaihto, jolloin palkkatasoa on syytä tarkistaa. RIAsta saat tietoa palkkasuosituksista alueen, tehtävän ja kokemuksesi perusteella. Uudella paikkakunnalla myös ammatillisen verkoston merkitys korostuu ja rialaisena löydät paikkakunnan kontaktit helposti ja mahdollisuutesi työllistyä paranevat huomattavasti.

Työtehtävien vaativuus vaikuttaa myös paljon palkkaan. Siksi on tärkeää, että soitat RIA-liittoon ja varmistat oman palkkahaarukkasi.

Liian korkea palkkapyyntö saattaa aiheuttaa työhakemuksesi hylkäämiseen. Liian matalalla palkkapyynnöllä olet ”palkkakuopassa” ja sieltä oikealle tasolle pääseminen vie monta vuotta aikaa. Tärkeintä on, että saat koulutustasi vastaavan työpaikan ja jossa työskentelyolosuhteet ovat hyvät. Työn mielekkyys ja mahdollisuudet edetä työuralla ovat nousemassa entistä tärkeimmäksi asioiksi tulevaisuuden työelämässä.

Tulevaisuus rakennusalalla näyttää hyvältä

Asuntorakentaminen on nyt vauhdikasta. Viime vuonna aloitettiin ennätykselliset yli 43.000 asunnon rakennustyöt ja vauhti tuntuu jatkuvan samanlaisena ainakin tämän vuoden. Rakentamisen kehitys näkyy myös rialaisten hyvänä työllisyystilanteena. Työttömiä rialaisia on vähän. Rakennusalalle valmistuville uusille mestareille ja insinööreille sekä rakennusarkkitehdeille on tarjolla hyvin työpaikkoja. Lähes kaikki työllistyvät nopeasti ja vieläpä hyvällä lähtöpalkalla.


Työllistymiseen ja palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä ole rohkeasti yhteydessä RIAn projekti-insinööriin Katrina Kukkoseen tai RIAn edunvalvontapäällikköön Antti Aarnioon.

Opiskelijoiden työharjoittelun palkkasuositukset täältä. 


Palaa otsikoihinTulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä