Tutkimukset

RIA tekee vuosittain useita tutkimuksia koskien jäsenten jäsentyytyväisyyttä, palkkausta ja työehtoja. Olemme mukana myös monien muiden rakennusalan järjestöjen yhteisissä tutkimushankkeissa.


16.5.2017 RIAn ammattikuntatutkimus 2017

RIAn joka toinen vuosi teettämä jäsenkysely toteutettiin maaliskuussa 2017. Tutkimuksessa selvitettiin mm. rialaisten palkkausta, työmääriä ja sijoittumista eri toimialoille.

Lue lisää


1.6.2016 Jäsenkysely RIAn keskusjärjestöstä

RIA on ollut mukana Uusi keskusjärjestö -hankkeen selvitystyössä vuoden 2015 alusta. Aihetta on käsitelty tiiviisti RIAn hallinnossa ja paikallisyhdistyksissä, lisäksi jäsenten näkemyksiä selvitettiin erillisellä kyselyllä.

Lue lisääAmmattikuntatutkimus 2015

RIA teki toukokussa 2015 perinteisen ammattikuntatutkimuksen, jossa selvitettiin jäsenistön palkkakehitystä ja työsuhteita.


Harjoittelupaikkatukimus 2015

RIAN HARJOITTELUTUTKIMUS 2016

Palkkasuositukset rakennusarkkitehdeille, rakennusinsinööreille ja rakennusmestareille vuodelle 2016

Työehtosopimusten piirin kuuluvissa tehtävissä palkka määräytyy voimassa olevan palkkasopimuksen mukaan. Rakennusalan työtilanne vaihtelee alueittain ja se voi vaikeuttaa työnsaantimahdollisuuksia ja heikentää maksettavia palkkoja.

 Harjottelupalkkasuositukset vuodelle 2016

1. opintovuoden jälkeen                                  1.700 - 1.900 €/kk

2. opintovuoden jälkeen                                  1.800 - 2.100 €/kk

3. opintovuoden jälkeen                                  2.000 - 2.300 €/kk

Lähtöpalkkasuositukset vuodelle 2016

Työkokemus vähäinen                                    2.500 €/kk

Työkokemus kohtalainen                                2.800 €/kk

Työkokemus hyvä                                           3.100 €/kk

Palkkasummissa on otettava huomioon ± 5 prosentin väljyys johtuen alueellisista eroista ja hakijoiden kokemuksesta. Pääkaupunkiseudulla työskentelevien palkat ovat 7 - 10 prosenttia muuta Suomen korkeammat.

Palkat on laskettu 37,5 viikkotyötunnin mukaan eivätkä ne sisällä ylitöitä tai muita lisiä. Tuntipalkka saadaan jakamalla suosituspalkka 158:lla.

Tripla 4 (1)


Työharjottelun ohjaus parantunut

Uudessa työssä on työnantajan velvollisuus perehdyttää harjoittelija uuteen työtehtäviin. Työturvallisuusasiat on syytä muistaa, että ne ovat tärkeä osa perehdytystä.

Kyselyssä (työharjoittelututkimus 2015, s76) tuli ilmi, että opiskelijat olivat tyytyväisiä työharjoittelun ohjaukseen. Ohjattua harjoittelua sai yli puolet vastaajista. Ohjauksen määrä ja laatu oli parantunut merkittävästi vuosi sitten tehdystä tutkimuksesta (työharjoittelututkimus 2014). Puutteelliseen ohjaukseen on usein syynä yrityksen rajalliset sekä kiireestä johtuvan resurssit ja jossain määrin ohjaajien pedagoginen osaaminen. RIAn mielestä yritysten tulee panostaa enemmän ohjaajien koulutukseen ja henkilöresursseihin Tutkimukseen osallistuneet olivat kuitenkin yleisesti sitä mieltä, etää harjoittelijoita kohdeltiin tasavertaisesti ja käytössä oli samoja etuja kuin muillakin työntekijöillä.

Haalariharjoittelusta kohti vaativampia tehtäviä

Rakennustyömaat ovat suurin opiskelijoiden työllistäjä. Haalariharjoittelun aikana perehdytään usein monipuolisesti rakentamisen eri vaiheisiin ja työmenetelmiin. Näin opiskelijat saavat kokonaiskuvan rakentamisesta. Saatu kokemus tukee myös opiskelua selkeyttäen mihin yksittäisiä oppiaineita tarvitaan käytännön työelämässä. Haalariharjoittelussa keskimääräinen palkka 2015 oli 1.833 €/kk.

Kahden opiskeluvuoden jälkeen haalari harjoittelun rinnalle nousevat talorakennusalan työjohto ja infratyöjohto. Vasta kolmannen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijat pääsevät harjoittelemaan suunnittelutöitä.

Työnjohtotehtävissä toisena harjoitteluvuonna opiskelijat ansaitsevat keskimäärin 2.063 €/kk ja kolmantena vuonna 2.107 €/kk. Suunnittelutehtävissä kolmannen vuoden opiskelijat ansaitsivat keskimäärin 1.798 €/kk
Tripla 12


Työsuhteen päätyttyä työnantajalta pitää saada työtodistus. Työtodistusta tarvitset todisteeksi työkokemuksestasi. Esimerkiksi työttömyyspäivärahaa hakiessa tai työeläkeotetta tarkistaessa työtodistus on tarpeen. 

RIA-lehden numerossa 1/2016 (Opiskelijoiden harjoittelupalkkatutkimus s76-79) 

Lisätietoja palkoista ja tarkennuksia tutkimuksiin saat projekti-insinööri Katrina Kukkoselta 040 4505531 


Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä