rss Koulutukset

Puukerrostalotyömaan työmaakäytännöt

RIA järjestää yhdessä RKL:n ja Puuinfon kanssa Puukerrostalotyömaan työmaakäytännt -koulutuksen.

Lue lisää


Jännebetonirakenteiden suunnittelija -koulutus

Koulutus on tarkoitettu niille suunnittelijoille, joilla ei ole jännebetonirakenteiden koulutusta. Koulutus on FISE:n hyväksymä.

Lue lisää

 

Sopimustekniikka rakennusalalla YSE 98

Koulutuksessa käsitellään mm. sopimusten hallintaa, rakennuttajan ja urakoitsijan velvollisuuksia ja vastuita, suunnittelun johtamista ja ohjausta, lisä- ja muutostöitä sekä uusia yhteistoiminnallisia toteutusmalleja.

Lue lisää

 

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorikoulutus 4.10. - 10.1.2019

Lue lisää

 

Metropolia Ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksia

Tutustu Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämiin täydennyskoulutuksiin oheisista linkeistä:

Lue lisää


Energiatehokkuusasetuksen muutokset ja energiatodistuksen uudet laskentaohjeet

Suomen rakentamismääräyskokoelmien uudistaminen on nyt valmis. Uudistus otettiin käyttöön 1.1.2018, jolloin uudet asetukset tulivat voimaan ja korvaavat tähänastiset Suomen rakentamismääräyskokoelmat. Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (958/2012) mukaisesti.

Lue lisää


Pääsuunnittelijakoulutus 16

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti sekä aloitteleville pääsuunnittelijoille että pääsuunnittelijan tehtävissä jo toimineille.

Lue lisää


Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Koulutus kaikille, jotka vastaavat rakennuttajan työturvallisuustehtävistä rakennushankkeessa.

Lue lisää


5.9.2017 Sopimustekniikka rakennusalalla YSE 98

Koulutuksessa käsitellään mm. sopimusten hallintaa, rakennuttajan ja urakoitsijan velvollisuuksia ja vastuita, suunnittelun johtamista ja ohjausta, lisä- ja muutostöitä sekä uusia yhteistoiminnallisia toteutusmalleja.

Lue lisää


Pääsuunnittelijakoulutus 15

Pääsuunnittelijan pätevyyden toteamisen tarkoituksena on osaltaan varmistaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin pääsuunnittelijatehtäviin ehdolla olevien henkilöiden pätevyys eri vaativuusluokissa, kannustaa pääsuunnittelijoita jatkuvaan itsensä kehittämiseen, yksinkertaistaa tilaajan pääsuunnittelijan valintaa sekä täydentää suunnittelutoimistojen pätevyydentoteamisjärjestelmiä varmistamalla konkreettinen osaaminen. Koulutusohjelma on hyväksytty pätevyydentoteamislautakunnassa pääsuunnittelijan pätevyyden tarkoittamaksi täydennyskoulutukseksi.

Lue lisääTulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä