rss Koulutukset

Vanhemman rakennuttajan pätevöittämiskoulutus RAPS 5

RAPS-koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat laajentaa ja syventää kokonaiskuvaansa rakennuttamisesta ja rakennuttajan tehtävistä.

Lue lisää


Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Koulutus kaikille, jotka vastaavat rakennuttajan työturvallisuustehtävistä rakennushankkeessa.

Lue lisää


5.9.2017 Sopimustekniikka rakennusalalla YSE 98

Koulutuksessa käsitellään mm. sopimusten hallintaa, rakennuttajan ja urakoitsijan velvollisuuksia ja vastuita, suunnittelun johtamista ja ohjausta, lisä- ja muutostöitä sekä uusia yhteistoiminnallisia toteutusmalleja.

Lue lisää


Pääsuunnittelijakoulutus 15

Pääsuunnittelijan pätevyyden toteamisen tarkoituksena on osaltaan varmistaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin pääsuunnittelijatehtäviin ehdolla olevien henkilöiden pätevyys eri vaativuusluokissa, kannustaa pääsuunnittelijoita jatkuvaan itsensä kehittämiseen, yksinkertaistaa tilaajan pääsuunnittelijan valintaa sekä täydentää suunnittelutoimistojen pätevyydentoteamisjärjestelmiä varmistamalla konkreettinen osaaminen. Koulutusohjelma on hyväksytty pätevyydentoteamislautakunnassa pääsuunnittelijan pätevyyden tarkoittamaksi täydennyskoulutukseksi.

Lue lisääTulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä