Jäsenmaksut


SiltamuottiLeveäJäsenmaksu koostuu kolmesta osasta:

RIAn liittomaksu + paikallisyhdistysmaksu + työttömyyskassamaksu

= RIAn jäsenmaksu

Työttömyyskassamaksu on vapaaehtoinen, mutta RIA ry suosittelee liittymistä IAET-työttömyyskassaan. Tutustu IAET-kassaan

RIAn LIITTOMAKSUT 2019:

Opiskelijajäsen0 €
Uusjäsen 1 (valmistumisen jälkeinen vuosi)71 €
Uusjäsen 2 (valmistumisen jälkeinen 2.vuosi)182 €
Varsinainen jäsen 1. erässä309 €
Varsinainen jäsen 2. erässä340 €
Puolisomaksu ja alennettu liittomaksu170 €
Kantajäsenmaksu 266 €
Seniorjäsenmaksu117 €

TYÖTTÖMYYSKASSAMAKSU 2019
    
75 €
 
Paikallisyhdistysmaksut 2019:

    
Etelä-Kymen RIA
    20 €
Etelä-Savon RIA
    15 €
Helsingin RIA
    15 €
Hämeenlinnan seudun RIA
    10 €
Keski-Suomen RIA
    23,70 €
Lahden RIA
    12 €
Oulun RIA
    15 €
Rovaniemen RIA 
    12 €
Satakunnan RIA (varsinaisilta jäseniltä)
    10 €
Tampereen RIA
    17 €
RAT
    60 €
Seniori- ja puolisojäsen

Seniori- ja puolisojäsenille alennetut liittomaksut

Seniorjäseneksi hyväksytään vanhuuseläkkeellä oleva RIAn jäsen. Vanhuuseläkkeellä olevan RIAn jäsenen tulee toimittaa vapaamuotoinen anomus eläkepäätöksineen RIAn toimistoon. Alennus myönnetään eläkkeellejäämistä seuraavan vuoden alusta lukien.

Mikäli jäsenen puoliso on myös RIAn jäsen, on toinen jäsenistä oikeutettu puolisojäsenyyteen.

Lisätietoja: Riitta Rapp, puh. 040 4509788
hakemukset liitteineen: toimisto@ria.fiAlennus tai vapautus liittomaksusta

RIAn liittomaksuun voi saada alennusta

Tietyin edellytyksin RIAn jäsen voi saada hakemuksesta alennuksen tai vapautuksen liittomaksusta tai lykkäystä maksun suorittamiseen.

Alennusta tai vapautusta ei myönnetä mahdollisesta paikallisyhdistysmaksusta eikä työttömyysvakuutuksen osuudesta, mikäli jäsen haluaa olla työttömyyskassan jäsen.

Liittomaksun alennus- tai vapautusperusteet ovat voimassa, mikäli jäsen on maksanut täyden liittomaksun vähintään yhdeltä kalenterivuodelta. Alle kolmen kuukauden mittainen poikkeusaika ei oikeuta alennukseen tai vapautukseen. Alennus tai vapautus liittomaksusta myönnetään vuodeksi kerrallaan. Maksettuja liittomaksuja ei palauteta.

Enintään 50 prosentin alennus liittomaksusta

- äitiys-, isyys- ja vanhempainlomalaiselle, sekä hoitovapaalla olevalle
- pitkäaikaissairaalle, jonka työkyvyttömyys on kestänyt vähintään 3 kuukautta
- työttömälle, joka ei saa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tai koulutustukea, ja jonka työttömyys on kestänyt vähintään 3 kuukautta.
- päätoimisesti rakennusalan opintoja suorittavalle enintään kahdelta vuodelta, jos hakija on ollut liiton jäsenyhdistyksen opiskelijajäsen, uusjäsen tai varsinainen jäsen. Opintojen tulee  pääsääntöisesti johtaa AMK-tason tutkintoon.
- työsuhteen perusteella vähintään 6 kuukautta ulkomailla (muualla kuin EU- tai ETA-maassa) työskentelevälle.

Vapautus liittomaksusta

- varusmiespalvelua suorittavalle.

Lykkäystä liittomaksuun

- pitkäaikaissairaalle, jonka työkyvyttömyys on kestänyt vähintään kuukauden  

- työttömälle, jonka työttömyys on kestänyt vähintään kuukauden.


Lisätietoja alennuksista ja vapautuksesta:
Riitta Rapp, puh. 040 450 9788 
hakemukset liitteineen: toimisto@ria.fi


Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt:

Riitta Rapp
riitta.rapp(at)ria.fi
puh. 040 4509788
- jäsenpalvelu
- nimen- ja osoitteenmuutokset
- työttömyyskassa-asiat
- seniorijäsenyys, puolisojäsenyys
- alennukset, vapautukset ja lykkäykset liittomaksuun

Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä