Jäsenmaksut


SiltamuottiLeveäJäsenmaksu koostuu kolmesta osasta:

RIAn liittomaksu + paikallisyhdistysmaksu + työttömyyskassamaksu

= RIAn jäsenmaksu

Työttömyyskassamaksu on vapaaehtoinen, mutta RIA ry suosittelee liittymistä IAET-työttömyyskassaan. Tutustu IAET-kassaan

RIAn LIITTOMAKSUT 2017:

Opiskelijajäsen0 €
Uusjäsen 160 €
Uusjäsen 2170 €
Varsinainen jäsen 1. erässä288 €
Varsinainen jäsen 2. erässä320 €
Puolisomaksu ja alennettu liittomaksu160 €
Kantajäsenmaksu245 €
Seniorjäsenmaksu106 €

TYÖTTÖMYYSKASSAMAKSU 2017
    
105 €
 
Paikallisyhdistysmaksut 2017:

    
Etelä-Kymen RIA
    20 €
Etelä-Savon RIA
    15 €
Helsingin RIA
    14 €
Hämeenlinnan seudun RIA
    10 €
Keski-Suomen RIA
    23,70 €
Lahden RIA
    12 €
Oulun RIA
    15 €
Rovaniemen RIA 
    12 €
Satakunnan RIA (varsinaisilta jäseniltä)
    10 €
Tampereen RIA
    17 €
RAT
    60 €


Pardian jäsenmaksu 2016 rialaisille on 49 €.


Seniori- ja puolisojäsen

Senior- ja puolisojäsenille alennetut liittomaksut

Seniorjäseneksi hyväksytään vanhuuseläkkeellä oleva RIAn jäsen. Vanhuuseläkkeellä olevan RIAn jäsenen tulee toimittaa vapaamuotoinen anomus eläkepäätöksineen RIAn toimistoon.

Mikäli jäsenen puoliso on myös RIAn jäsen, on toinen jäsenistä oikeutettu puolisojäsenyyteen.

Lisätietoja senior- ja puolisojäsenyydestä: Katja Roselius, puh. (040 4509788
toimisto@ria.fi


Alennus tai vapautus liittomaksusta

Hakemus jäsenmaksun lykkäyksestä, alennuksesta tai vapautuksesta

RIAn jäsen voi saada hakemuksesta lykkäyksen, alennuksen tai vapautuksen liittomaksusta tietyin edellytyksin.

Lykkäystä liittomaksuun

- pitkäaikaissairaalle, jonka työkyvyttömyys on kestänyt vähintään kuukauden  
- työttömälle, jonka työttömyys on kestänyt vähintään kuukauden.

 Enintään 50 prosentin alennus liittomaksusta

- äitiys-, isyys- ja vanhempainlomalaiselle, sekä vähintään 10 kuukautta yhtäjaksoisesti hoitovapaalla olevalle
- työsuhteen perusteella vähintään 6 kuukautta ulkomailla (muualla kuin EU- tai ETA-maassa) työskentelevälle
- työkyvyttömyyseläkkeellä olevalle eläkkeelle jäämistä seuraavan vuoden alusta lukien
 - työttömälle, joka ei saa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tai koulutustukea, ja jonka työttömyys on kestänyt vähintään 3 kuukautta
- Opintoja suorittavalle enintään kahdelta vuodelta, jos hakija on ollut liiton jäsenyhdistyksen opiskelijajäsen, uusjäsen tai varsinainen jäsen. Opintojen tulee pääsääntöisesti johtaa AMK-tason tutkintoon ja  opiskelun tulee olla päätoimista ja alaan liittyvää.

Vapautus liittomaksusta

- varusmiespalvelua suorittavalle
- pitkäaikaissairaalle

Liittomaksun alennus- tai vapautusperusteet ovat voimassa, mikäli jäsen on maksanut täyden liittomaksun vähintään yhdeltä kalenterivuodelta. Alle kolmen kuukauden mittainen poikkeusaika ei oikeuta alennukseen tai vapautukseen. Alennus tai vapautus liittomaksusta myönnetään vuodeksi kerrallaan.
                                                           
Lisätietoja alennuksesta ja vapautuksesta: Marjo Virtanen, puh. 040 4501022, toimisto@ria.fi

Alennus- ja vapautushakemukset asiaankuuluvine liitteineen (esim. Kelan päätös, lääkärintodistus, opiskelutodistus yms.) sekä hakemukset seniorjäsenyydestä eläkepäätöksineen on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen toimisto@ria.fi tai postitse liiton toimistoon osoitteella RIA ry, PL 357, 00121 Helsinki.


Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt:

Katja Roselius
katja.roselius@ria.fi
puh. 040 4509788
- jäsenpalvelu
- nimen- ja osoitteenmuutokset
- työttömyyskassa-asiat
- seniorjäsenyys, puolisojäsenyys

Marjo Virtanen
marjo.virtanen@ria.fi
puh. 040 4501022
- alennukset, vapautukset ja lykkäykset liittomaksuun

Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä