IF Vakuutukset


RIA ry:n jäsenmaksuun sisältyy If-yhtiön vakuutukset, jotka antavat turvaa niin yksityiselämässä kuin työelämään liittyvissä tapauksissa.
Vakuutusten hyväksikäyttäminen edellyttää, että liittomaksu on asianmukaisesti ja eräpäivään mennessä maksettu vahingon sattuessa. Tutustu RIA ry:n vakuutuskansioon TÄSTÄ!

Liittovakuutus (matkustajavakuutus)

Liittovakuutus (matkustajavakuutus)

Vakuutuksen numero on 201-2048538. Liiton jäsenkorttiin on painettu vakuutuksen tiedot, joten se toimii myös matkustajavakuutuskorttina.

Vakuutettuina ovat:

 • RIA:n alle 70-vuotiaat jäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin.
 • Jäsenyys määräytyy liiton ja sen jäsenyhdistyksen sääntöjen perusteella. Liitto vahvistaa pyydettäessä, että korvauksenhakija on kuulunut vahinkotapahtuman sattuessa tämän vakuutuksen piiriin.
 • Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen. Jos jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, vakuutusturva päättyy välittömästi.
 • Kun jäsen täyttää 70 vuotta, vakuutusturva päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaan matkan alkamisesta.

Vakuutetun vanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset sisältyvät vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen perusteella. Lapsilla on vakuutuksessa samat turvat kuin jäsenelläkin, ja lisäksi korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta on 2 000 euroa ja tapaturman aiheuttamasta täydellisestä pysyvästä haitasta 10 000 euroa. Turvassa on vakuutusehtojen mukainen urheilurajoitus. Rajoitusta ei voi poistaa.

Matkustajavakuutuksen tarkemmat tiedot löydät TÄÄLTÄ


Ammatillinen vastuuvakuutus

Ammatillinen vastuuvakuutus


Vakuutuksen numero on 201-2464810.

Vakuutettuina ovat:

 • Liiton jäsenet toimihenkilöinä toisen palveluksessa. Vakuutuksesta korvataan asiat, jotka koskevat vakuutettua työntekijänä ja liittyvät vakuutetun työsuhteeseen.
 • Vakuutettuina ovat myös itsenäisinä yrittäjinä toimivat liiton jäsenet, jotka pää- tai sivutoimisesti yksin ilman alaisia suorittavat toimeksiantoja asioissa, jotka liittyvät toimeksiantosopimukseen.
 • Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että liiton jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kymmenen kuukautta. Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt jäsenyyden aikana.
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Oikeusturvavakuutus on voimassa myös Pohjoismaiden ulkopuolella asiassa, joka koskee suomalaisen työnantajan ja työntekijän välistä ulkomailla tapahtunutta työsuoritusta, joka työehtosopimuksen mukaan kuuluu käsiteltäväksi Suomessa.

Vastuuvakuutuksen tarkemmat tiedot löydät TÄÄLTÄAmmatillinen oikeusturvavakuutus

Ammatillinen oikeusturvavakuutus


Vakuutuksen numero on 201-2464810.

Vakuutettuina ovat:

 • Liiton jäsenet toimihenkilöinä toisen palveluksessa. Vakuutuksesta korvataan asiat, jotka koskevat vakuutettua työntekijänä ja liittyvät vakuutetun työsuhteeseen.
 • Vakuutettuina ovat myös itsenäisinä yrittäjinä toimivat liiton jäsenet, jotka pää- tai sivutoimisesti yksin ilman alaisia suorittavat toimeksiantoja asioissa, jotka liittyvät toimeksiantosopimukseen.
 • Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että liiton jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kymmenen kuukautta. Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt jäsenyyden aikana.
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Oikeusturvavakuutus on voimassa myös Pohjoismaiden ulkopuolella asiassa, joka koskee suomalaisen työnantajan ja työntekijän välistä ulkomailla tapahtunutta työsuoritusta, joka työehtosopimuksen mukaan kuuluu käsiteltäväksi Suomessa.

Oikeusturvavakuutuksen tarkemmat tiedot löydät TÄÄLTÄ

Järjestövakuutus

Järjestövakuutus

Vakuutuksen numero on 0006008410.
 

Vakuutettuina ovat

 • hallinnon jäsenet
 • toimihenkilöt
 • luottamus- ja yhdysmiehet
 • muut järjestön henkilöjäsenet
 • järjestön järjestämät kokous- ja koulutustilaisuudet ja luennoitsijat.
   

Jäsen on vakuutettu järjestövakuutuksella liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa ollessaan.

Henkilövahinko

 • sairauksien ja tapaturmien hoitokulut ilman ylärajaa ja ilman omavastuuta
 • haitta-asteen mukainen korvaus tapaturmaisesta pysyvästä haitasta
 • korvaus tapaturmaisesta kuolemasta

Omaisuusvahinko

 • Matkatavaravakuutus korvaa vakuutuksenottajalle kuljetettavana olevan järjestön, piirien ja yhdistysten omaisuuden ja vakuutetulle järjestötilaisuuteen liittyvästä matkatavaran vahingoittumisesta ja menettämisestä suoranaisesti aiheutuneen vahingon.
 • Matkavastuuvakuutus kattaa vakuutetun voimassa olevaan oikeuteen perustuvan vahingonkorvausvelvollisuuden yksityishenkilönä toiselle aiheutetusta järjestötilaisuuteen liittyvästä henkilö- ja esinevahingosta.
 • Oikeusturvavakuutus korvaa kulut riita- ja rikosasiain oikeudellisesta hoitamisesta, joka liittyy järjestötoimintaan.
 • Autovakuutus on voimassa, kun vakuutettu on liikkeellä autollaan järjestön asioissa. Vakuutus on toissijainen.

Yrittäjävakuutusedut

RIA ry ja IF Vahinkovakuutusyhtiö OY ovat tehneet yhteistyötä vuosien ajan. Yhteistyön tuloksena jäsenet ovat saaneet Ifistä edullisia vakuutusratkaisuja sekä palveluita yksityistaloutensa tarpeisiin.

Nyt yhteistyötä on laajennettu siten, että siitä hyötyvät myös yrittäjäjäsenet. Liitto on jo usean vuoden ajan selvitellyt erilaisia mahdollisuuksia tarjota vakuutusturvaa liiton yrittäjäjäsenille. Rialaisia yrityksiä on kaikkiaan noin 400. Monet yritykset ovat suuntautuneet suunnitteluun. Tästä johtuen liiton toimistolle on usein tullut kysymyksiä koskien pääsuunnittelijan vakuutusturvaa. Nyt solmitussa yhteistyösopimuksessa tämäkin on huomioitu.

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ


IF -Jäsenedut

Jäsenedut

Järjestösi on neuvotellut sinulle edullisen henki- ja tapaturmavakuutuksen, Ryhmäsampo Primuksen. Sillä voit vakuuttaa koko perheesi jopa 50 % järjestöalennuksella.

Keskittämällä vakuutuksesi Ifiin saat lisäksi useita rahanarvoisia etuja, mm. alennusta vakuutusmaksuistasi.
Järjestöasiakkaan Keskittäjäalennus on jopa 15 %.

Ryhmäsampo Primus -henkivakuutuksen voimassaolo piteni

Ryhmäsampo Primus -henkivakuutuksen voimassaoloaika piteni kahdella vuodella sekä yksilö- että pariturvien osalta.
 

Jatkossa turva kuoleman varalle on voimassa sen vakuutuskauden loppuun saakka, kun vakuutettu täyttää 70 vuotta. Muiden turvien osalta ikäraja pysyy ennallaan. Henkivakuutuksen ikärajamuutos päivittyy vanhoihin Ryhmäsampo Primus -vakuutuksiin automaattisesti vakuutuskauden vaihtuessa.

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ


Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä