RIA-lehti


Rialaisten oma jäsenlehti käsittelee ajankohtaisia kansi 2-14 hi-resasioita, jotka liittyvät rakentamiseen, työhön ja elämään. Lehti postitetaan jäsenetuna kaikille RIAn jäsenille. Sen lisäksi lehti menee PR-jakeluna ammattikorkeakouluihin, ministeriöihin ja alan yrityksiin.

Lehden aikataulu (mediakortti) julkaistaan RIAn nettisivustolla. Jokaiseen RIA-lehteen sisällytämme myös ammattiin tai rakentamiseen liittyvän teeman. Lehti toimitetaan liiton toimiston omin voimin.

Vuoden 2017 ammatillisina teemoina käsitellään mm. energia-asioita, talotekniikkaa, työturvallisuutta, puurakentamista, infra- ja ympäristörakentamista sekä korjaus- ja julkisivurakentamista.

RIA-lehdestä julkaistaan digilehti, joka on luettavissa Lukusalissa. RIAn www-sivujen etusivulla linkki digilehteen.RIA -lehden toimitus:

Vt. päätoimittaja Kimmo Sandberg, kimmo.sandberg@ria.fi,

 puh. 0400 411 332

Toimitussihteeri Tuula Napola, tuula.napola(at)ria.fi, puh. 050 300 9023


Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä